Norwegian-Dutch translation of måned

Translation of the word måned from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

måned in Dutch

måned
periodenoun maand [m/f]
Synonyms for måned
Derived terms of måned
Examples with translation
Jeg har leid et rom i Paris for en måned.
Similar words

 
 

More examples
1.Chemical Rubi" ble liggende utenfor Nigeria helt frem til april måned.
2.Chemical Rubi" er blitt holdt tilbake i Nigeria i fire og en halv måned.
3.Chemical Rubi" lå på reden utenfor Lagos siden slutten av januar måned.
4.Deilig er jorden" spilles hver dag, minus mandag, ut juni måned.
5.Den som har vært med i Fredsrittet blir ikke menneske igjen før en måned senere.
6.Det må ikke tas høyere festeavgift enn den festeavgiften som gjaldt pr. 26. mai 1983, oppregulert med økningen i konsumprisindeksen fra den måned festeavgiften siste gang ble forhøyet.
7.Dyvi Beta" skal starte arbeidet på Ekofiskfeltet i april måned.
8.En bibel hver måned" heter det også.
9.Hadde det vært i mai måned, skulle jeg nok ha hamlet opp med henne...", trøster Ingrid seg selv.
10.Hamlet" i ballettversjon henger foreløbig efter med 34 % en måned før premieren 22. november.
11.Høyre For Høns" er blikkfanget på organisasjonens plakater og løpesedler som fra 20. august og en måned fremover blir å finne rundt om på landets skoler og ved standsaksjoner.
12.Oppslutningen om regjeringspartiene reduseres nå måned for måned.
13.Overtrykksposen" skal foreløbig produseres i 10 000 eksemplarer, og skal i begynnelsen av denne måned demonstreres for sanitetspersonell fra hele Norden, skriver Halden Arbeiderblad.
14.Thorshavet" forlot ifølge Ernst Norli Korea tidlig i desember måned.
15.Vi er ofte overrasket over politikeres opptatthet av marginale utslag på meningsmålingene fra måned til måned", beretter Dagbladet i dagens konklusjon.
16.Vintervedlikehold i Oslo" ble satt i verk først i desember og skal pågå til mars måned.
17.(NTBReuterAFP) Rama Rao ble søndag gjeninnsatt som statsminister i den indiske delstaten Andhra Pradesh, en måned efter at han ble avsatt.
18.(New York Times) En dramatisk opptrapping av geriljaaktiviteten før valget på ny nasjonalforsamling på Filippinene for en måned siden, har satt søkelyset på den voksende kommunistiske innfiltrasjon i landet.
19.(UPI) Bislett får to storinternasjonale friidrettsgallaer neste år, 27. juni og nøyaktig en måned senere, 27. juli.
20.Dyvi Stena" er blitt adskillige måneder forsinket og skal leveres først i september / oktober måned.
21.01.07.84 vil bli tilbakebetalt over bankgiro i løpet av juni måned.
22.280 kroner mindre i husleie pr. måned det første året, noe som vil koste statskassen ca. 30 millioner kroner neste år.
23.Attføringspenger gis til folk som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller ulykker, og utbetalingene skjer to ganger hver måned, sier kontorsjef Lorange Figved.
24.Avgjørelsen er yrkesforbud, mener høyesterettsadvokat Annæus Schjødt, og i et brev til kringkastingssjef Bjartmar Gjerde forlanger Schjødt at NRK oppfyller kontrakten med Kari Storækre, slik at hun er tilbake i normal jobb neste gang programmet blir sendt, om en måned.
25.Bare nå i mai måned sendte vi ut 21 millioner halve pils.
26.Den en måned gamle undersøkelsen som den svenske pris og kartellnevnd har foretatt, gir ikke grunnlag for å påstå at matvareprisene i Norge er høyere enn i de øvrige, nordiske land.
27.Den ene måneden har man slått til mot svenske brev adressert til f. eks. Chicago og neste måned mot post som skal til Boston, sier han.
28.Derfor kunne vi efter 11 måneders anleggstid ønske velkommen i mai måned.
29.Dersom Kulturdepartementet som planlagt går over til å utbetale Statens bevilgninger til Den Norske Opera forskuddsvis pr. måned i stedet for som nå forskuddsvis pr. kvartal, betyr det i hvert fall at Operaen får et par millioner kroner mindre å rutte med enn iår.
30.Det er de ansattes eget forslag, sier banksjef Otto Myhre som er glad for funksjonærenes solidaritet, men understreker at det bare dreier seg om desember måned.
Your last searches