Norwegian-Dutch translation of medlemsskap

Translation of the word medlemsskap from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

medlemsskap in Dutch

medlemsskap
organisasjonnoun lidmaatschap [n]
Similar words

 
 

More examples
1.Stilles det spesielle krav til medlemsskap ?
2.Sunniva har søkt om medlemsskap i begge skuepillerforeningene, men fikk avslag.
3.Bakgrunnen for avtalen er i første rekke å sikre opptjente trygderettigheter i de to land når man flytter fra det ene land til det annet, og dessuten å forhindre dobbelte trydeforhold, medlemsskap og avgift.
4.Den vesttyske forbundskansler forsikret at Norge ikke vil bli holdt utenfor på grunn av sitt manglende medlemsskap i EF.
5.Derfor melder nå programvarelagerne seg som forfattere og vil ha medlemsskap i de forhandlingsorganisasjonene som kjemper for sine rettighetshavere.
6.Det heter også at de sikkerhetsinteresser som Norge deler med andre vestlige land, ligger til grunn for vårt medlemsskap i NATO og det integrerte forsvarssamarbeide.
7.Dette er groteske misbruk av medlemsskap som jeg tar avstand fra, sa Hagen og anbefalte de landsmøtedeltagerne å undersøke meget godt hvem som reelt står bak hver uttalelse som måtte komme fra en organisasjon.
8.Efter minimum ett års medlemsskap, vil NAF garantere for inntil 20 000 kroner i tilleggslån, og for medlemmer som har betalt sin kontingent i mer enn ti år kan tilleggslånet være inntil 30 000 kroner.
9.En meningsmåling som ble foretatt i fjor, viste at 69 prosent av de spurte var tilhengere av dansk medlemsskap i NATO.
10.Et annet viktig punkt på kongressen blir spørsmålet om å søke medlemsskap i Nordens Faglige Samorganisasjon, EuroLO og Den frie faglige internasjonale (FFI).
11.For dagens" krig" henger i høy grad sammen med konflikten mellom Madrid og Paris om spanskbaskiske separatisters bruk av fransk område som" fristed" mellom terroraksjonene og med de langvarige franskspanske motsetninger om spansk medlemsskap i EF.
12.Fremmedarbeidernes organisasjoner vil ha fri innvandring til dette landet og applauderes sterkt av de samme kretser som for litt over et tiår tilbake gikk imot norsk medlemsskap i EF, bl.a. med den begrunnelse at vi ville bli oversvømmet av fremmedarbeidere.
13.Fullt medlemsskap i ESA vil styrke de positive virkninger for Norge ytterligere, sa Feyling, som henstilte til Industridepartementet å ta de nødvendige skritt for at Norge kan bli fullverdig ESAmedlem.
14.I alt har godt over hundre personer meldt sin interesse når det gjelder medlemsskap i foreningen.
15.Ikke mindre enn seks trær plantet kronprinsfamilien, som også ble tildelt medlemsskap i Hageselskapet på selveste jubileumsdagen.
16.Kravet omfatter alle medlemmer som fortsatt er aktive skyttere og personer som ikke har vedlikeholdt sitt medlemsskap.
17.Medlemsskap er et av vilkårene for å skaffe seg våpen, men ikke det viktigste, heter det i skrivet.
18.Nei til utvidelse av EF og nei til spansk medlemsskap inngår i de franske bøndenes protester mot Fellesskapets landbrukspolitikk.
19.Ni sykehusleger starter i april neste år et privat legevaktsenter i Oslo, basert på betalt medlemsskap.
20.Nå deltok Norge i EPS da landet forhandlet om medlemsskap i EF mellom 1970 og 1972.
21.Og bord med hardangersøm og lusekofter og sivarbeider og tilbud om medlemsskap i norskamerikanske organisasjoner.
22.Samme synspunkter kom frem da tanken om et assosiert norsk medlemsskap i EPS, EFs politiske samordningsorgan ble luftet.
23.Selv om" fersk" rakefisk er høyst sesongbetont kost, avspises klubbens tilhengere med helårs medlemsskap.
24.Det er fullstendig hårreisende, og et land med et slikt rettssystem og en slik mangel på respekt for grunnleggende ytringsfrihet, må ha problemer med å opprettholde sitt medlemsskap både i Europarådet og i NATO, som er opprettet for å fremme og verne demokrati og rettssikkerhet.
25.Medlemsskap i ANZUS gav New Zealand en reell innflytelse på offisiell amerikansk tenkning.
26.Når det i forbindelse med en undersøkelse foran EFavstemningen først ble stilt spørsmål som gikk på om man mente at selvråderetten for Norge gikk tapt eller ikke ved et medlemsskap og derefter stilt spørsmålet om Norge bør gå inn i EF, var det stor fare for at folk svarte" nei" på det andre spørsmålet fordi" selvråderett" var et ladet ord den gang.
27.Det ville være å lure dem og gi dem en ny skuffelse, sier Øyvind Johnsen, som også stiller seg undrende til uttalelser fra Utlendingskontorets leder, Aril Kjerschow, om at medlemsskap i motstandsbevegelsen Fedayin ikke er nok for å få asyl i Norge.
28.Ifølge katolske observatører kan det også ha bidratt til den positive forandring at utsendinger fra det internasjonale pengefondet (IMF) kom til Polen onsdag for å drøfte polsk medlemsskap.
29.Ifølge utenriksminister Mokolo Wamponbo er det striden om VestSaharas medlemsskap i OAU som ligger bak beslutningen.
30.Medlemsskap i NOAS koster 50 kroner, men pågangen er liten, så den køen klarer vi fint å holde orden på.
Your last searches