Norwegian-Dutch translation of meningsløshet

Translation of the word meningsløshet from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

meningsløshet in Dutch

meningsløshet
betydelsenoun ijdelheid [f], nietsbeduidendheid [f], zinloosheid [f]
  kommentarnoun onnozelheid [f], futiliteit [f]
  aksjonnoun zinloosheid [f]
Synonyms for meningsløshet
Similar words

 
 

More examples
1.De som jobber på gulvet, kan føle meningsløshet i jobben, at de blir styrt og ikke får muligheter til å bruke sine evner.
2.Valget er en meningsløshet, hvis det avvikles som planlagt 4. november, uten tilstrekkelige garantier for opposisjonen.
3.Bare den kjensgjerning at valget holdes i et land der det raser full borgerkrig, gjør det til en meningsløshet.
4.Det gleder jeg meg til som teatermenneske, for" Mutter Courage" er et av de beste stykkene som er skrevet om krigens meningsløshet.
5.Jeg betviler ikke at også Andenæs er opptatt av trafikkulykkenes meningsløshet.
6.Landlivets" enkelhet" og" gleder" viser seg å bestå av aggresjon, ensomhet til overmål, destruksjon, mistenksomhet og meningsløshet.
7.Men den burde heller finne svar på promillekjøringens meningsløshet overfor ofrene.
8.Men enkelte kriger er mer meningsløse enn andre, og få kommer i meningsløshet opp mot krigen mellom Iran og Irak som raser på fjerde året.
9.Opprørt inntil sykdom over hva han hadde opplevet av krigens hverdag, dens blodige både hensikts og meningsløshet, sendte han 1856 ut sitt første fortellingsbind som vakte virkelig oppmerksomhet.
10.Stigende arbeidsledighet blant unge og den derav følgende følelse av håpløshet og meningsløshet er et nytt, alvorlig trekk i bildet.
11.Til tross for dette dømmer samfunnet hundretusener av mennesker til arbeidsløshet og ofte meningsløshet.
12.Det er tragisk at den ungdom som lider av en slags meningsløshet overfor livet ikke nærmer seg den musikk som Harald Sæverud er mester for.
13.Brutalitet blir en måte å hevde seg på, et middel til følelsen av å være noe, når alt annet forekommer å være en sammenhengende meningsløshet.
14.DET er bent frem en meningsløshet å beklage seg over manglende samordning mellom skole og arbeidsliv samtidig som man fraber seg en hjelpende hånd fra næringslivet.
15.DET er en meningsløshet at frisk og arbeidsfør ungdom går arbeidsledig, mens mange bedrifter forgjeves søker å fylle stillinger som de samme ungdommer ikke er kvalifisert for.
16.De enorme utgifter og lidelser, alt savn, alle brutte forhåpninger, all den meningsløshet som trafikkulykkene fører med seg, kan desimeres dersom det er politisk vilje.
17.Det eneste fartøy som ble bygget, var av marmor, og ligger den dag idag trygt forankret ved stranden av den grunne palassjøen - en besynderlig meningsløshet i all sin kostbare utsmykning.
18.Det er en meningsløshet.
19.Det er som om vi ved hjelp av ordet forsøker å bli herre over tilværelsens gåter og meningsløshet.
20.For meg er det begrepet en meningsløshet.
21.For riktig" å ta" Aftenposten innledet han sin artikkel med enda en meningsløshet.
22.Følelsen av meningsløshet, angst og usikkerhet for fremtiden blir stadig mer utbredt blant barn og ungdom.
23.Ikke bare mot krigens meningsløshet, men også mot dennes hensiktsløse destruksjon av menneskesinn og menneskeliv.
24.Krigens meningsløshet demonstreres gjennom Mats Jöranssons opplevelser under Karl 12s felttog mot Norge i 1718.
25.Men det er den blanke meningsløshet å argumentere med disse barn mot en religiøs meningsorientering, f.eks. mot et bordvers som det siterte.
26.NOEN av oss mener oppriktig at en kulturboikott av den type FN har iverksatt overfor SydAfrika, er en meningsløshet.
27.Og et NATO uten amerikansk deltakelse er en meningsløshet, selv om det er aldri så god grunn til å være skeptisk overfor dagens politiske ledelse i Washington.
28.Og selv om vi skulle gjort oss skyld i en slik meningsløshet, ville det ikke med en eneste krone ha redusert omfanget av innstramningene.
29.Særlig i en tid preget av håpløshet og meningsløshet, er det naturlig at dette understrekes.
Your last searches