Norwegian-Dutch translation of meteor

Translation of the word meteor from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

meteor in Dutch

meteor
astronominoun meteoor [m], meteoroïde [f]
Synonyms for meteor
Derived terms of meteor
Anagrams of meteor
Similar words

 
 

More examples
1.Det er første gang en nasjon foretar prøveboringer og henter ut prøver fra et så stort nedslagsfelt for en meteor, og undersøkelsene i Sverige følges med stor interesse av videnskapsmenn og forskere over hele verden.
2.Av de 24 internasjonalt kjente havforskere ombord i" Meteor", er det amerikanere, en belgier og en italiener.
3.Dr. Horst Gaul er videnskapelig leder ombord i det vesttyske forskningsskipet" Meteor" som driver en streng overvåking av havstrømmene, temperatursvingningene og forurensningene i Nordsjøen.
4.Skipets kaptein Walter M. Fietz sammen med den videnskapelige toktlederen, kjemikeren dr. Horst Gaul, ombord i" Meteor" ved avgangen fra Tromsø.
Your last searches