Norwegian-Dutch translation of minister

Translation of the word minister from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

minister in Dutch

minister
politikknoun ministerie [n]
Synonyms for minister
Derived terms of minister
Anagrams of minister
Similar words

 
 

More examples
1.Galtung hyldet innsatsen til landets første dame, minister Imelda R. Marcos.
2.Høyærede Herr Minister.
3.Minister", svarede jeg.
4.Minister" Jonas Lie kom til grubegangen 20. oktober.
5.Nei vel, men i SydAfrika har dere jo en justisminister, (minister of justice)" svarte zambieren.
6.(NTBAFPDPA) En afghansk minister skjøt og såret en annen minister, mens en tredje trolig er blitt myrdet.
7.Det er" min erfaring som kansler hittil" som har overbevist meg om at det er riktig at kontoret ledes av en minister, som kan styrke den koordinering som spesielt er nødvendig i en koalisjonsregjering, sa Kohl til pressen.
8.Det har ikke forekommet på mange år i Sverige at en minister har forsøkt å påvirke TV slik Norges forsvarsminister nå gjør, sier programredaktør Hans Hernborn til Aftenposten.
9.Det var altså før Melina Mercouri ble minister for kultur.
10..... minister ?
11.60årige Hubert Curien, som har vært en hoveddrivkraft bak utviklingen av Arianeraketten og i forrige måned gikk av som president for det nasjonale romfartssenter, blir minister for forskning og teknologi, en av Mitterrands absolutte hovedprioriteter.
12.Arrestasjonene førte til kraftige protester fra shiamuslimenes representant i den libanesiske regjering, Nabih Berri, som er minister for SydLibanon og leder for shiittenes milits Amal.
13.Blant de ledende politikere komiteen skal møte er utenriksminister Miguel dEscoto (som er den ene av de to prestene i regjeringen), minister for landbruksutvikling Jaime Wheelock, innenriksminister Tomas Borge og formann i statsrådet (som tilsvarer nasjonalforsamlingen) Carlos Nunez.
14.Blant de utenlandske gjester ved fiskerimessen er ØstTysklands minister for industri og ernæring, dr. UdoDieter Wange og statssekretær Lord Belstead fra det britiske jordbruks, fiskeri og ernæringsdepartement.
15.Boken må utvilsomt tolkes som et innlegg fra en bitter, avskjediget minister.
16.Bruun Olsen vil dramatisk belyse den medieskapte virkelighet som omgir oss i dagliglivet - som utgangspunkt har han valgt en debatt i et radiostudio mellom en minister og en ung kvinnelig magister - om de intellektuelles ansvar.
17.Både shiamuslimen Nabih Berri som er minister for SydLibanon, og druseren Walid Jumblatt, som er minister for offentlige arbeider, truet med å holde seg borte fra alle regulære regjeringsmøter inntil disse fant sted som langvarige sesjoner bak lukkede dører og med sentrale politiske saker på dagsordenen.
18.DDRmyndighetene driver" sjikane og kontroll" av østtyske borgere på vei til eller fra VestTysklands faste representasjon i ØstBerlin, erklærer Bonns minister for indre tyske anliggender, Heinrich Windelen.
19.DET er kjent at den avsatte minister Dikko har et noe frynsete rulleblad og at han for nigerianere flest står som et symbol på den trøstesløse korrupsjon som hersket under det forrige regime.
20.Da ultraradikalerne hadde makten, gikk alt som het lov og rett i oppløsning, og samvittighetsløse individer kunne ta seg selv til rette, påpeker minister Qian.
21.Dagen efter innleverte hans minister for industri og handel, Joao Camilo Penna, sin avskjedsøknad.
22.De andre" vise menn" som er kontaktet om å bli med, er tidligere utenriksminister Knut Frydenlund, VestTysklands tidligere forsvarsminister Kai Uwe von Hassel, den tidligere franske minister Maurice Faure, britenes Geoffrey Rippon og nederlenderen Pieter Dankert, som inntil nylig var president i EFparlamentet.
23.De media som en gang har fastslått at en minister må gå, søker febrilsk efter likt og ulikt som kan bekrefte misnøyen og føre til at de får rett.
24.De tre andre er utnevnt til henholdsvis minister for transport og turisme, post og telekommunikasjoner og finansspørsmål.
25.De tre andre er utnevnt til henholdsvis minister for transport og turisme, post og telekommunikasjoner og finansspørsmål.
26.Den britiske minister for NordIrland, James Prior, avbrøt tirsdag sin ferie og tok det hele og fulle ansvar for feil som ble begått under søndagens uroligheter i Belfast.
27.Den franske minister for europeiske saker, Roland Dumas, som ledet regjeringens krisegruppe under kapringen, opplyser imidlertid at den franske regjering aldri forhandlet med kaprerne om dette kravet, melder NTBReuterAFP.
28.Den nye minister efterfølger" statsminister" Philipp Jenninger, som er valgt til ny president i Forbundsdagen.
29.Den ordner jo alt - i bakgrunnen her svever en nådig minister.
30.Den tidligere konservative britiske minister, Enoch Powell, som nå er underhusmedlem for Ulsterunionistene, antyder i et brev til en kollega i Underhuset at den amerikanske efterretningsorganisasjon CIA stod bak drapet på Earl Mountbatten av Burma i august 1979.
Your last searches