Norwegian-Dutch translation of miste

Translation of the word miste from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

miste in Dutch

miste
generellverb verliezen, kwijtraken
  sjanseverb verkijken, verloren laten gaan, missen, verspelen, weggooien
Synonyms for miste
Derived terms of miste
Anagrams of miste
More examples
1.Beboerne er i ferd med å miste tålmodigheten", presiserer utvalget.
2.Den politiske avgjørelse er falt her og nå", sa kilden, og understreket at det avgjørende motiv er ønsket om" ikke å miste den teknologiske buss" i satellitt og romfartsalderen.
3.En jobb kan du miste, men ikke et yrke," sier Edgar.
4.For alle dem som føler utrygghet i hverdagen, sosialt og økonomisk, for dem som kjenner redsel for å miste sitt arbeid, og for alle som er arbeidsløse, er Høyres mas om skattelettelser en hånlig påminnelse om at det er grupper som har det bedre. hvis de krever noe av politikerne, så er det at våre ressurser må utnyttes til å gjenskape tryggheten og tilliten til velferdssamfunnet.
5.For den som vil berge sitt liv, skal miste det.
6.For det er ingen som er så fattig at han ikke eier noe han er redd for å miste," sier Havel.
7.Hvis Oslo kommune vedtar budsjettforslaget, vil 73 000 voksne miste opplæringstilbud.
8.I denne saken tok en i bruk nær sagt alle midler for å unngå å miste ansikt, noe som igjen førte til at alle de tre partiene ble påført en masse arbeid og ubehageligheter.
9.Norge kan også miste sin frihet uten krig, ved å bli stående mer eller mindre alene overfor en overmakt som margstjeler vårt mot og forandrer oss til en lydig randstat uten bruk av militære våpen.
10.Regjeringen Willoch er i ferd med å miste styringen.
11.Akershus Energiverk har overhodet ingen hjemmel for å konfiskere Asker og Bærums eierinteresser i kraftanleggene på Venga og i Uvdal, og jeg ser ingen risiko for at vi skal miste de verdier det her er snakk om.
12.Antallet som vil miste arbeide, ligger under 100, mener Granerud.
13.Barn som behersker norsk dårlig kan lett miste kontakten med de andre.
14.Bjørn Gulden til den tyske proffklubben Nürnberg og Jan Madsen til Bryne står man nå også i fare for å miste treneren, Einar Sigmundstad, melder Fremtiden.
15.De vil miste sin innflytelse hvis partikongessen holdes efter planen.
16.Det er alltid fare for at en gående kan gli og miste balansen.
17.Det er innlysende at det er et hardt slag for oss å miste Jim Marthinsen i serieinnspurten.
18.Det er kjedelig også for klubben å miste en spiller til en avgjørende kamp.
19.Det er nødvendig med en neivotering, med mindre vi skal miste vår troverdighet som alliert, understreket utenriksminister Uffe EllemannJensen.
20.Det er titusener av familier som lever under de mest primitive forhold, og som er i ferd med å miste troen på en fremtid overhodet.
21.Det er vanskelig å motsi dem som hevder at selen, som enhver mor, lider av å miste sitt avkom, selv om vi ikke kan registrere det.
22.Det er vanskelige forhold med skiftende vind, og det kreves adskillig med rutine for ikke å miste fart og rytmen.
23.Det har vært god respons, men de selskaper som har vist interesse, har sin virksomhet så langt unna at vi ville miste mye av vårt miljø rundt Boeing 767.
24.Det jeg er mest redd for, er å miste holdningen mot diktaturer, slik at vi får et gradert syn på totalitære systemer hvor noen blir til å leve med.
25.Det virker som om Regjeringen er iferd med å miste kontrollen når det gjelder renteog kredittpolitikken.
26.Dette fører bl.a. til at lensmannsetaten nå begynner å miste sitt gode forhold til lokalbefolkningen, mente Surdal.
27.Du er ikke redd for å miste sponsorene ?
28.Elevene vil miste et fritidstilbud som har vært veldig populært, og som har vært med på å bygge bro mellom skolen og lokalmiljøet.
29.En meter til nå Adolf, nei vent... holder på å miste radioen.
30.For det første vil de ikke risikere å miste alliansens juniorpartner, Mapampartiet, og sin egen venstrefløy, som de føler vil forlate partiet dersom det går i koalisjon med Likud.
Similar words

 
 

miste as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) mistemistendemistet
Indikative
1. Present
jegmister
dumister
hanmister
vimister
deremister
demister
8. Perfect
jeghar mistet
duhar mistet
hanhar mistet
vihar mistet
derehar mistet
dehar mistet
2. Imperfect
jegmistet
dumistet
hanmistet
vimistet
deremistet
demistet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde mistet
duhadde mistet
hanhadde mistet
vihadde mistet
derehadde mistet
dehadde mistet
4a. Future
jegvil/skal miste
duvil/skal miste
hanvil/skal miste
vivil/skal miste
derevil/skal miste
devil/skal miste
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha mistet
duvil/skal ha mistet
hanvil/skal ha mistet
vivil/skal ha mistet
derevil/skal ha mistet
devil/skal ha mistet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle miste
duville/skulle miste
hanville/skulle miste
viville/skulle miste
dereville/skulle miste
deville/skulle miste
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha mistet
duville/skulle ha mistet
hanville/skulle ha mistet
viville/skulle ha mistet
dereville/skulle ha mistet
deville/skulle ha mistet
Imperative
Affirmative
dumist
viLa oss miste
deremist
Negative
duikke mist! (mist ikke)
dereikke mist! (mist ikke)
Your last searches