Norwegian-Dutch translation of modifisering

Translation of the word modifisering from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

modifisering in Dutch

modifisering
generellnoun wijziging [f], verandering [f], aanpassing [f]
Synonyms for modifisering
Similar words

 
 

More examples
1.Han sa at regjeringen" ikke vil innlede en dialog eller akseptere utspill som innebærer en modifisering av grunnloven".
2.Men også fordi dagens flykonstruksjoner som regel har innebygget et stort potensial m.h.t. videreutvikling og modifisering.
3.En" modifisering" skulle gjennomføres i begynnelsen av 1985, men den ble trukket tilbake.
4.FORSVARSDEPARTEMENTET har godkjent kontrakt med Anker Batterier A / S om modifisering av batterier til ubåter av Kobbenklassen.
5.Kremlledelsen har understreket at SS25 ikke er å betrakte som en ny rakett, men en modifisering av den noe eldre SS13.
6.Men han ønsker en sterk modifisering av konklusjonene i rapporten.
7.Mye utstyr trenger modifisering, andre ting er modent for utskifting, sa han.
Your last searches