Norwegian-Dutch translation of nei

Translation of the word nei from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nei in Dutch

nei
generellother nee, neen
  utropother nee
Synonyms for nei
Derived terms of nei
Similar words

 
 

More examples
1.Det som er hovedmålet er at den (" Nei til atomvåpen" og" Traktat Nå !") objektivt virker antiimperialistisk..
2.Er det deg, Jens ?", sier han og nordmennene vet hvem som snakker, havrettsministeren gir endel opplysninger, og så sier statsministeren at nei, dette vil jeg ikke ta standpunkt til her.
3.Får jeg et nei nå, må jeg vel innse at jeg har brukt opp det norske markedet.
4.Hardtrening, nei.
5.Hele 75 prosent svarte ja, mot 21 pst. nei og fire pst." vet ikke".
6.Huff, nei den var stygg", sier nestemann, og så snakker de om samme varen.
7.Huset" har til nå bestemt sagt nei til å bevilge de 21 millioner dollar Reagan har bedt om til disse operasjoner.
8.Huset" har ved to tidligere anledninger ifjor sagt nei til ytterligere bevilgninger til de antisandinistiske opprørsstyrker, men Reagan og senatsflertallet har hver gang trukket det lengste strå.
9.Innføringen av offensive, konvensjonelle våpen og nye doktriner i VestEuropa begrunnes med at det vil heve atomterskelen" hevder Nei til atomvåpens Inge Eidsåg i Aftenposten 28 / 9.
10.Ja til aktivitet, nei til hasj" er slagordet for aksjonsuken som arrangeres 5.12. mai av Folkeaksjonen mot hasj.
11.Ja til livet, nei til NATO !
12.Jeg gir deg min ring, nei, ikke ta den på, gå inn i den," sier Vold.
13.Jeg hadde nylig et møte med ledelsen i Nei til atomvåpen.
14.Konsesjonssøknaden gjelder nemlig ikke bare lokal prøvedrift, ambisjonene går i retning av en riksdekkende kanal, som Stortinget har sagt klart nei til.
15.Med disse ord avslo en representant for organisasjonen Nei til atomvåpen under et debattmøte nylig å diskutere hvorvidt styrkelse av den vestlige allianses konvensjonelle forsvar kunne bidra til å heve atomterskelen.
16.Målet må være å løfte" Nei til atomvåpen"... til å bli en demokratisk, kampdyktig, politisk effektiv masseorganisasjon... å gjøre" Nei til atomvåpen" til den folkelige antiatomvåpenkampanjens viktigste kampredskap for kravet om Norden som en atomfri sone.
17.NBFOs landsmøte sier nei til å gjøre kunstnerstyrt formidling avhengig av sponsorpenger.
18.Nei !" svarer andre.
19.Nei" !
20.Nei", mumler hun og ser mot gulvet, alene iverden hun også.
21.Nei", svarer Oppland Arbeiderblad," først bør nå Riksadvokaten se på påtalemyndighetens rolle.
22.Nei", svarte vi, uten å ha tenkt over problemstillingen.
23.Nei".
24.Nei" hører man heller ikke hvis en av Oslo Høyres bydelsforeninger ønsker gode råd til valgkampstrategi.
25.Nei," kunne klarinettistene svare.
26.Nei," sa jeg da det norske konsulat i New York ringte meg.
27.Nei, Aftenposten har ikke påstått det.
28.Nei, Andreas Hagen, Per N. Hagen og Ragnhild Queseth Haarstad - hvis dere studerer deres egne hjertesaker, vil dere finne ut at det er Arbeiderpartiets programmer som ligger nærmest.
29.Nei, Herregud saa rart, sa Sjøgutten, det flakket vel gjennom ham en Barnlighet, et Slags Sødme, en Tilbedelse....
30.Nei, bare trauma.
Your last searches
nei