Norwegian-Dutch translation of numerisk

Translation of the word numerisk from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

numerisk in Dutch

numerisk
matematikkadjective numeriek
Derived terms of numerisk
Similar words

 
 

More examples
1.Aftenposten vil i sommer presentere bydelene i numerisk rekkefølge og fortsetter med bydel 02 HomansbyenUranienborgMajorstuen imorgen.
2.Numerisk styrte maskiner og roboter har overtatt mange arbeidsoppgaver.
3.Øyvind som leser geofysikk på Blindern ser forvirret ut, mens kollega Morten, som prøver å få litt tid til sin hovedfagsoppgave i numerisk analyse innimellom, forklarer at" Cabaret MØ" rett og slett er en" lommecabaret uten rød tråd" !
4.Det er ikke et program som numerisk beregner et svar ; programmet er symbolmanipulerende, ber vi om et generelt svar, gir den oss de generelle løsningsformler.
5.Overingeniør Petter Erling Bjørstad, Ph. D., utnevnes til professor i informatikk (numerisk analyse) ved Universitetet i Bergen.
6.Slik lærer studentene på Institutt for geofysikk om dagens værvarslingsmetode verden over - numerisk meteorologi.
7.Syvert Paul Nørsett utnevnes til professor i numerisk matematikk (personlig professorat) ved Universitetet i Trondheim, Norges teknisk høgskole fra den tid departmentet bestemmer.
Your last searches