Norwegian-Dutch translation of oppriktig

Translation of the word oppriktig from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oppriktig in Dutch

oppriktig
anliggendeadjective oprecht
  sannhetadjective eerlijk
  karakteradjective openhartig, rechtzinnig [Belgium], open
  personadjective oprecht, ongeveinsd, waarheidslievend
  oppførendeadjective oprecht, rechtuit, eerlijk, openhartig, zuiver
Synonyms for oppriktig
Derived terms of oppriktig
Similar words

 
 

More examples
1.Ingen oppriktig menneskelig stemme bør kveles.
2.La meg si oppriktig at når det sovjetiske folk hjelper Vietnam med å utvikle økonomien, så må det dele med dere ressurser det selv behøver".
3.Da jeg ble spurt om å kåsere i" Oppriktig talt", antydet jeg at det kunne bli vel mye av en person samme dag.
4.Det er klart det ville vært hyggelig med norsk i toppen, men for den internasjonale orienteringens skyld er vi oppriktig glade for mellomeuropeernes store fremgang iår, sier Lars Lystad, treningskonsulent i Norges Orienteringsforbund.
5.Det er med oppriktig takknemlighet, men også med dypt vemod at jeg nå forlater formannsvervet.
6.Et lykketreff, utbryter Stray oppriktig når vi spør hvordan han kom over de fine raderingene.
7.Frankrike er mitt fedreland, og jeg tror dypt og oppriktig at dets militærdoktrine idag kan føre til katastrofe, skriver Copel.
8.Gir det deg inspirasjon ? spurte hun oppriktig forbauset.
9.Helt til da har jeg oppriktig trodd at Alf og Rolf var gode for medalje.
10.Hvem i NRK har ansvaret for utvelgelse av kåsørene og efter hvilke kriterier, spør fjernsynsseerne som føler seg såret og støtt av programmet" Oppriktig talt" lørdag kveld.
11.Ja, mener Haugestad, for det første ønsker vi det oppriktig, det vet jeg ikke om alle tidligere arrangører virkelig har gjort.
12.Jeg begynte i St. Johannesguttene og fant tidlig ut at det er vanskelig å være operasanger i et lite land som Norge, miljøet er lite og konkurransen hard, og Norge har vel neppe mistet en Caruso i meg, sier Jan Erik Knarbakk med et oppriktig beskjedent smil.
13.Jeg kan iallfall ikke tenke meg noen som blir så oppriktig, nærmest uskyldig glad over å lykkes, sier Terje.
14.Jeg skjønner meg ikke på annet enn hester, lyder det oppriktig fra manen som oppdrar unger og hester efter samme lest.
15.Jeg var for rask til å svare oppriktig, er hans egen forklaring efter at det i en Venstrebok siste år sto at Garbo var som skapt til å bli misforstått.
16.Jeg vil gjerne ta BengtLasse Lund i hånden med en oppriktig beklagelse så snart som mulig.
17.La oss holde fast på det beste i norsk tradisjon : respekt for medmennesker, appellerte Jo Benkow, da han i fjernsynets oppriktig talt lørdag kveld tok opp våre holdninger til innvandrerne.
18.Lederne i Kreml søker oppriktig avspenning, sa Papandreou, som berømmet SovjetUnionen for dens rolle som en" bremsekloss mot kapitalismen og imperialismens ambisjoner" internasjonalt.
19.Med oppriktig vilje også fra Regjeringens side, må det la seg gjøre å komme frem til et resultat, slik at konfrontasjoner kan unngås, sa Toft.
20.Men virkeliggjørelsen av disse muligheter kommer til å avhenge av en oppriktig streben efter å sikre stabiliteten i utviklingen av de tosidige forbindelser og beskytte dem mot innflytelse fra tilfeldige skiftninger på den internasjonale arena, heter det videre.
21.Min søster hentet dem på skolen og... de har selvsagt fått et sjokk, men oppriktig talt var ikke forholdet mellom Egil og barna særlig godt.
22.Nicaraguanernes frykt for en invasjon fra USA er oppriktig.
23.Omsorg og respekt for medmennesket er den beste medisin i verden, sa Margaret Johansen, som innledet en ny runde" Oppriktig talt" med kloke ord om forholdet pasient / sykehus.
24.Oppriktig talt, Svein Roald.
25.Oppriktig talt, dette er tåpelig av NRK, sier Jon Michelet til Hamar Arbeiderblad om kontraktbruddet.
26.Selv om Frankrike oppriktig beklager den triste episoden og at man er kommet til å såre mennesker, ligger ansvaret hos de spanske trålerkapteiner som med sin oppførsel har satt sine mannskapers liv i fare, sa han.
27.Selv om kveldens forestilling er den 225., er det ikke fritt for at jeg har litt nerver, sier den alltid vennlige Rolv Wesenlund oppriktig.
28.Thomas følger nøye med, og man må nok lete lenge efter en guttunge som har vist sånn oppriktig glede over barna i morens liv, mener pappa Jack.
29.Ved et nærmere og mer oppriktig samarbeide mellom helsemyndighetene i de industrialiserte stater.
30.Vi har fått et oppriktig, detaljert og fruktbart utbytte av synspunkter på nøkkelproblemer, fortsatte den sovjetiske partisjef, uten å antyde at man hadde funnet noen måter å løse dem på.
Your last searches