Norwegian-Dutch translation of opprinnelig

Translation of the word opprinnelig from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

opprinnelig in Dutch

opprinnelig
generelladjective primordiaal, oorspronkelijk, oer-
  eiendomsrettadjective origineel, oorspronkelijk
  vilkåradjective oorspronkelijk
  etnologiadjective inheems, inlands, autochtoon
  arketypiskadjective archetypisch, oorspronkelijk, prototypisch, oer-
  innledendeadjective beginnend, ontstaand
Synonyms for opprinnelig
Derived terms of opprinnelig
Similar words

 
 

More examples
1.De Braak" var opprinnelig nederlandsk, men ble i 1795 kapret av britene og gitt i oppdrag å jakte på skuter fra land som var allierte med Napoleon.
2.Examen artium" var opprinnelig benevnelsen på opptaksprøven ved København Universitet og ble første gang brukt i året 1630.
3.Jo, det var opprinnelig Høyre og Fremskrittspartiet som foreslo bygging av Skådalen, så vi støtter den.
4.Kartoffelferien", som det opprinnelig het, fastlegges efter sigende på en ganske pussig måte, nemlig til den uken som omfatter tredje tirsdag i oktober.
5.Lykkens Prøve" er altså langt fra så" ekte" og opprinnelig som sine meddeltagere.
6.Redd meg Joe Louis !" skulle imidlertid appallere også til eldre aldersgrupper, opplyser denne frie, profesjonelle gruppe, som opprinnelig startet som Teatersenteret Bikuben i 1968 med økonomisk støtte fra Det Norske Teatret.
7.Scandinavia" skal tilbake til cruisefart, som hun opprinnelig er bygget for.
8.Simson Echo" er opprinnelig bygget i 1965, ved Karmsund Verft, men har gjennomgått omfattende ombyggingsarbeid for å passe til Simrads formål.
9.St. Tobias" het opprinnelig" Corona".
10.Nomestilen" i hundekjøring har fått veldig vind i seilene i de senere årene, jeg har faktisk levert 300 slike Nomesleder siden jeg la om produksjonen i 1975, forteller Nordengen, som opprinnelig er møbelsnekker.
11.Ammerudturneringen var opprinnelig ment som et alternativt kamptilbud til vanlig seriespill og som en rekrutteringsturnering, samtidig som vi ønsket å få til aktivitet og miljø rundt Ammerud Idrettsforening, forteller Arne J. Stokke.
12.Bios ble opprinnelig dannet av 350 interessenter på ideell basis for 34 år siden.
13.Brannvesenets og Arbeidstilsynets krav om rydding av sykehuskorridorene var opprinnelig satt til 19. mars, og jeg har bedt om en utsettelse til 1. juni.
14.Bruken av røkelse hadde opprinnelig ingenting med det religiøse liv å gjøre, forteller fader Johannes Johansen, som er prest i Den ortodokse kirke i Oslo.
15.De har gitt saken ny legitimitet ved å bekrefte at dette er et alvorlig problem, kommenterer dr. Richard P. Turco, en fysiker fra California som opprinnelig var med på å formulere teorien.
16.De røde parkometrene som er satt opp i et antall av 3540 i byens mest trafikkerte forretningsstrøk, var opprinnelig beregnet på personbiler med behov for rask av og pålessing, forklarer Koren.
17.Den er opprinnelig et amerikansk fenomen, og opplever en enorm suksess nå.
18.Det er grunn til å gi Kulturdepartementet all honnør for den innsats man allerede hittil har lagt for dagen for å opprette flere studieplasser, i forhold til det som opprinnelig var forutsatt, sier Thomassen.
19.Det er på det rene at det var kvinnen som opprinnelig satt bak rattet.
20.Det nytter ikke å ha flere enn to tommeltotter når man skal bygge flaskeskip, sier verdensrekordholderen, som opprinnelig kommer fra Tromsø.
21.Det var jeg som opprinnelig tok et initiativ overfor TKH eftersom Trønderhopp fikk med tre hoppere til OL, Ole Chr. Eidhammer, Rolf Åge Berg og landslagets Steinar Bråten.
22.Det var opprinnelig av mer symbolsk karakter, og da gjerne i form av varer - et stykke tøy, en geit eller lignende.
23.Det var opprinnelig hoffotograf Thoren som omkring år 1880 lot reise den staselige tømmerbygningen med utskårne ornamenter og blyglassinnfattede, smårutete vinduer.
24.Ekteparet Enge har aner i Sveits og familien het opprinnelig Engel, men efter krigen skiftet de navn til Enge.
25.En resolutt inngrepen fra lagkamerater som overvar hendelsen kan bety at Jim sannsynligvis slipper lettere fra episoden enn vi opprinnelig fryktet.
26.Folkeeventyrene kan opprinnelig ha vært lokalhistorier, parapsykologiske og mirakuløse historier.
27.Først måtte vi undersøke hva tilbudet var, opprinnelig !
28.Innredning er en vesentlig del av en forretnings markedsføring, miljø og stil som skal bidra til en gitt image og profil, sier Bjørn Jacobsen, opprinnelig nordmann, men svensk fra 1960.
29.Ja, men det er vi som har engasjert ham opprinnelig, og hos oss spiller han i Studentsenteret dagen efter, sier Gjersum.
30.Javisst, opprinnelig er den en høy og slank trestamme.
Your last searches