Norwegian-Dutch translation of overdratt

Translation of the word overdratt from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overdratt in Dutch

overdratt
dektadjective bedekt, bekleed
Derived terms of overdratt
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg har hele bygda med meg når jeg ønsker kvinnfolka lykke til med det nye universitetet, sa Løtens ordfører Even Østlund da eiendommen Rosenlund fredag den sjette juli ble overdratt til Stilftelsen Kvinneuniversitetet.
2.Anlegget tenkes senere gjeldfritt overdratt til det offentlige, sannsynligvis efter 1015 år.
3.Bulltomten ble i sin tid innkjøpt av Vigelandskomiteen og overdratt kommunen i 1931.
4.De 15 prosent som eies av Londonbanken, vil bli solgt først, mens resten blir overdratt i løpet av et års tid.
5.De ble overdratt til aksjonærene i A / S Sigurd Sverdrup som delvis fusjonsvederlag.
6.De nye eldreboligene ble formelt overdratt menigheten ved en høytidelighet på Brannfjell skole forleden.
7.Den daglige ledelsen for prosjektet er allerede overdratt til en lokal fagmann, Mr. Justice S. Ntlhabo.
8.Den endelige reguleringsplanen ble vedtatt i Oslo bystyre 13. november 1951, efter at eiendomsretten en rekke ganger var blitt overdratt - i 1641 for den nette sum av 1600 daler.
9.Dermed er to av Statens tre psykiatriske institusjoner i hovedstaden overdratt til Oslo kommune.
10.Det må imidlertid understrekes at det kun er navnerettigheten som er overdratt.
11.Det som skjedde under rettssaken mot Quisling, senere da hans enke fikk overdratt alle hans dokumenter og til slutt da advokatkontoret nærmest kastet alt dette verdifulle materialet er langt verre, mener Dahl med adresse til det advokatkontor som har forvaltet det materialet som Quislingsaken omfatter og som har vært lagret i Nedre Slottsgate 3.
12.Det tidligere lekesentret ble overdratt vederlagsfritt til bydelsutvalget på Hasle / Økern, da økonomiske nedskjæringer på kommunebudsjettet ikke tillot skolesjefen å opprettholde driften av byens lekesentre.
13.Det tjener ham også til ære at han - kanskje i motsetning til manges ønsker - har lagt av eller overdratt til andre de virksomheter som ikke passer i Norske Skogs struktur.
14.EF har av slike politiske grunner gjennom alle år avvist en direkte avtale med Comecon, også med den begrunnelse at organisasjonen i øst ikke er overnasjonal - den har ikke fått seg overdratt myndighet til å regulere utenrikshandelen, slik tilfellet er i EF.
15.ESSO har vederlagsfritt overdratt eierrettighetene til tofaseanlegget i Trondheim til SINTEF efter ett års drift.
16.Familien Kjønstad sitter fortsatt med aksjemajoriteten i selskapet, men en betydelig minioritetspost er overdratt til Weikko Vuorela og Johan Wollman, som driver bussturselskapet Finlux A / S i Kirkenes.
17.Fylt av de spanske kongers kunstskatter, særlig fra gullalderen i det 16. århundre, og overdratt til staten for snart tolv decennier siden...
18.I 1826 ble parken overdratt til Børskomiteen, som i de efterfølgende år reiste Børsen, efter tegninger av Grosch, riktignok bare den delen nærmest Tollbodgaten.
19.I 1862 ble huset med tomten overdratt Christiania by på den betingelse at kommunen skulle vedlikeholde festlokalet.
20.Også andre gode ting har han overdratt til andre.
21.Praktisk talt alle eiendeler ble overført i DitlevSimonsens Rederi II A / S. Aksjene i DilevSimonsens Rederi I A / S og DitlevSimonsens Rederi II A / S vil vederlagsfritt bli overdratt Zenit.
22.Rathkes gate 16 inneholder 27 boliger og tre næringslokaler og er overdratt fra Else Steen Larsen til Harald O. Osvold for 1,6 millioner kroner.
23.Selv om boligen er overdratt som arv, fritar ikke dette for skatt ved salg, hvis ikke forholdet er ledd i et arveoppgjør.
24.TIDLIGERE HELLYHANSEN Renolit er omdøpt til Renolit Norge A / S efter at HellyHansen har overdratt sine eierinteresser i bedriften til RenolitWerke i Worms, som nå eier bedriften 100 prosent.
25.ThorErik Gulbrandsen (a) fra Akershus minnet imidlertid om at Studenterlunden ble overdratt til Staten i 1858 på betingelse av at man ikke skulle oppføre noen bygninger på området, og han mente derfor at Stortingets presidentskap burde vurdere utformingen nærmere, og at eventuelle byggeplaner slett ikke er Stortinget uvedkommende.
26.Tomten blir nå overdratt til busselskapet så snart de to parter blir enige om overtagelsesvilkårene.
27.Ved sammenligninger må det tas hensyn til at bedriftene Borg Trelast, Lands Sag, Nygård Sag A / S, Botne Trelast og Ranheim Papirfabrikk i løpet av 1983 er overdratt til nye eiere.
28.Det tar altfor lang tid fra en bygård er ferdig rehabilitert av Oslo Byfornyelse til gårdene blir overdratt til borettslagene, mener stadig flere av beboerne på Grünerløkken.
29.Jeg tror det er gunstig for Herness / Norhav at aksjene ble overdratt til Laly, med den betydelige kapitalbase som Blystadbrødrene har klart å opparbeide.
30.Aksjene i de to verftene vil vederlagsfritt bli overdratt til det nye eierselskapet.
Your last searches