Norwegian-Dutch translation of overlegge

Translation of the word overlegge from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overlegge in Dutch

overlegge
generellverb confereren, beraadslagen
  møteverb delibereren, beraadslagen, overleggen
Synonyms for overlegge
Derived terms of overlegge
Similar words

 
 

overlegge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) overleggeoverleggendeoverlagt
Indikative
1. Present
jegoverlegger
duoverlegger
hanoverlegger
vioverlegger
dereoverlegger
deoverlegger
8. Perfect
jeghar overlagt
duhar overlagt
hanhar overlagt
vihar overlagt
derehar overlagt
dehar overlagt
2. Imperfect
jegoverla
duoverla
hanoverla
vioverla
dereoverla
deoverla
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde overlagt
duhadde overlagt
hanhadde overlagt
vihadde overlagt
derehadde overlagt
dehadde overlagt
4a. Future
jegvil/skal overlegge
duvil/skal overlegge
hanvil/skal overlegge
vivil/skal overlegge
derevil/skal overlegge
devil/skal overlegge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha overlagt
duvil/skal ha overlagt
hanvil/skal ha overlagt
vivil/skal ha overlagt
derevil/skal ha overlagt
devil/skal ha overlagt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle overlegge
duville/skulle overlegge
hanville/skulle overlegge
viville/skulle overlegge
dereville/skulle overlegge
deville/skulle overlegge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha overlagt
duville/skulle ha overlagt
hanville/skulle ha overlagt
viville/skulle ha overlagt
dereville/skulle ha overlagt
deville/skulle ha overlagt
Imperative
Affirmative
duoverlegg
viLa oss overlegge
dereoverlegg
Negative
duikke overlegg! (overlegg ikke)
dereikke overlegg! (overlegg ikke)
Your last searches