Norwegian-Dutch translation of overta

Translation of the word overta from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overta in Dutch

overta
tittelverb overerven
Synonyms for overta
Derived terms of overta
Anagrams of overta
More examples
1.Dersom samfunnsutviklingen går i retning av at de ansatte skal overta betydelige eierandeler i bedriftene, vil vi også her legge opp til kollektive løsninger, og da er ikke veien lang til lønnstagerfond.
2.En verdenspolitisk roller for Frankrike i spissen for en fransktysk tandem er mulig", mener Schmidt og sier at internasjonal status og historiske forhold gjør det naturlig for Frankrike å overta den politiske ledelse i et fremstøt for å øke Europas politiske tyngde.
3.Fjordcruise" A / S, kommer nemlig til å overta.
4.Håøya" er enmannsbetjent og stor nok til å overta trafikken på denne strekningen.
5.Ifølge avisen Washington Post skal president Alfonsin ha antydet at en sivil domstol bør overta saken mot de 12.
6.Scandinavia" skal frem til efter påske neste år fortsette i sin nåværende rute mellom Oslo og København. Først da skal Sundance Cruises overta skipet.
7.Slik beskrives forholdet mellom øst og vest efter at sovjetiske styrker nylig landet på Svalbard for å overta kontrollen over den strategisk viktige norske øygruppe.
8.Snappern" & Co. øyner muligheten til å overta tetplassen i 1.divisjon i kveld.
9.(NTBAFPReuter) Manchester United skuslet bort en gylden chanse til å overta ledelsen i engelsk 1. divisjon ved å gi fra seg en 20ledelse mot Nottingham Forest som til slutt vant kampen 32.
10.(New York Times) Det amerikanske oljeselskapet Phillips Petroleum Co. skal overta olje og energivirksomheten til R.J. Reynolds Industries for en samlet sum på 1,7 milliarder dollar, dvs. omkring 15 milliarder kroner efter dagens kurser.
11.Alle vet at den dagen disse familiene ikke makter mer, er det ingen til å overta, sier Laila Aamodt.
12.Andre er velkomne til å overta plassen.
13.Beboerne kan selv kjøpe leiegårder når disse frembys for salg eller overta når gårdeiere ikke efterkommer utbedringsprogrammer, understreker kommunalråd Sigurd Østen (h) overfor Aftenposten.
14.Både økonomisk og praktisk må beboerne kunne bli i stand til å fornye og overta boliger, men til det trengs gode rådgivningskontorer, påpekte Oscar Stenseth (v).
15.De som velger å overta tomten før 1. januar 1985, får kjøpe den tredve prosent under markedsprisen for området, sier han.
16.Den dagen folk ikke kommer til stevnene våre, slutter vi å arrangere, erklærer" Mr. Bislett", Arne Haukvik, som selv har måttet se fjernsynet overta mye av kontrollen på Bislett.
17.Den nye seddel, som har vært i produksjon i flere måneder allerede, vil overta som minsteseddel når den nåværende 10kroneseddelen forsvinner om et par år, sier direktør Per Ulsteen i Norges Bank til Nationen.
18.Derfor er kommunen interessert i å overta brukte boliger med akseptabel standard, hvilkket ikke minst borettslagsleiligheter pleier å være, fremholder boligdirektør Fossum.
19.Dersom en fylkeskommune har funnet en løsning innen 20. april, vil altså Staten ikke overta ansvaret, påpekte statsråden.
20.Det begynte med at jeg fikk spørsmål fra Lutherstiftelsen om jeg visste om noen som kunne overta ansvaret for deres bokhandel.
21.Det engelske selskapet STC, som er en slags parallell til STK i Norge, har nylig tibudt seg å overta det engelske dataselskapet ICL.
22.Det er en stor utfordring å overta stillingen samtidig med at utvalgets innstilling ligger på bordet.
23.Det er et poeng at Willy Olsen bruker den miseren Statoil har begått (i forbindelse med prissaken) som argument for å overta operatøransvaret, kommenterer olje og energiministeren.
24.Det er for tidlig å si om vi er interessert i å overta både verftet i Florø og vertet i Førde.
25.Det er foreløbig ingenting som tyder på at vi har sagt nei til å overta Quislingdokumentene fra beslagets bestyrer, høyesterettsadvokat Harald SverdrupThygeson.
26.Det er ikke riktig at Nils Arne er på vei til å overta, sier daglig leder i RBK, Lars Krokan.
27.Det er nemlig slik at kommunene egentlig skal overta den økonomiske siden av driften efter 1985.
28.Det er riktig at det fantes perioder de siste år da jeg var trett og ville at en annen skulle overta, i hvert fall i halvannet år.
29.Det er tysk vilje til å overta hele virksomheten, og vi mener at de 13 millionene vi vil få ved vårt salg, vil komme godt med i vår strategi om konsentrasjon om produksjon og markedsføring av konfeksjoner, sier Zeiner.
30.Det har ikke vært noen lett beslutning å ta, og jeg håper inderlig at andre er beredt til å overta lederskapet.
Similar words

 
 

overta as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) overtaovertaendeovertatt
Indikative
1. Present
jegovertar
duovertar
hanovertar
viovertar
dereovertar
deovertar
8. Perfect
jeghar overtatt
duhar overtatt
hanhar overtatt
vihar overtatt
derehar overtatt
dehar overtatt
2. Imperfect
jegovertok
duovertok
hanovertok
viovertok
dereovertok
deovertok
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde overtatt
duhadde overtatt
hanhadde overtatt
vihadde overtatt
derehadde overtatt
dehadde overtatt
4a. Future
jegvil/skal overta
duvil/skal overta
hanvil/skal overta
vivil/skal overta
derevil/skal overta
devil/skal overta
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha overtatt
duvil/skal ha overtatt
hanvil/skal ha overtatt
vivil/skal ha overtatt
derevil/skal ha overtatt
devil/skal ha overtatt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle overta
duville/skulle overta
hanville/skulle overta
viville/skulle overta
dereville/skulle overta
deville/skulle overta
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha overtatt
duville/skulle ha overtatt
hanville/skulle ha overtatt
viville/skulle ha overtatt
dereville/skulle ha overtatt
deville/skulle ha overtatt
Imperative
Affirmative
duoverta
viLa oss overta
dereoverta
Negative
duikke overta! (overta ikke)
dereikke overta! (overta ikke)
Your last searches