Norwegian-Dutch translation of overtre

Translation of the word overtre from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overtre in Dutch

overtre
regelverb overtreden, inbreuk maken op
  rettsvitenskapverb overtreden, schenden
Synonyms for overtre
Derived terms of overtre
More examples
1.Gebyret skal være så stort at det ikke blir lønnsomt å overtre reglene.
2.Geir Karlsen kritiseres også for å ha opptrådt slik at klubbledere har" latt seg presse" til å overtre amatørreglementet med det mål for øye å kunne gi sine klubber sportslig fremgang.
3.I likhet med Myhre mente Bratholm at det måtte bli virkelig kostbart for aviser å overtre reglene som setter grense for ytringsfriheten.
4.La så være, men kan det ikke være like berettiget å spørre om ikke det å påberope seg" grunnsannheten" i sin forkynnelse også er å overtre toleransegrensen i relasjon til den eksakte viten, eller, om mulig, til den objektive sannhet ?
5.Norsk lærerhøgskolelag beskylder departementet for å overtre sine fullmakter, sender saken til Justisdepartementets lovavdeling og pålegger medlemmene å forhale gjennomføringen av forskriftene.
6.Vi vet jo hvor viktig det er med både å holde til høyre og ikke å overtre enveispåbud og det ene med det andre.
7.Bare hvis man i forbindelse med slik virksomhet skulle overtre norske lover og bestemmelser, kan myndighetene gripe inn.
8.En bombetrusel mot SAS rute SK 661 til København og München klokken 17.10 søndag førte til at 78 passasjerer fikk utsatt avreisen med overtre timer.
9.Først når vi gjør det riktig risikofylt å overtre loven, vil det virke forebyggende i tilfredsstillende grad.
10.Men det går en grense for tålmodigheten, og det er en grense sovjetlederne er varsomme med å overtre.
Similar words

 
 

overtre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) overtreovertrendeovertrådt
Indikative
1. Present
jegovertrer
duovertrer
hanovertrer
viovertrer
dereovertrer
deovertrer
8. Perfect
jeghar overtrådt
duhar overtrådt
hanhar overtrådt
vihar overtrådt
derehar overtrådt
dehar overtrådt
2. Imperfect
jegovertrådte
duovertrådte
hanovertrådte
viovertrådte
dereovertrådte
deovertrådte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde overtrådt
duhadde overtrådt
hanhadde overtrådt
vihadde overtrådt
derehadde overtrådt
dehadde overtrådt
4a. Future
jegvil/skal overtre
duvil/skal overtre
hanvil/skal overtre
vivil/skal overtre
derevil/skal overtre
devil/skal overtre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha overtrådt
duvil/skal ha overtrådt
hanvil/skal ha overtrådt
vivil/skal ha overtrådt
derevil/skal ha overtrådt
devil/skal ha overtrådt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle overtre
duville/skulle overtre
hanville/skulle overtre
viville/skulle overtre
dereville/skulle overtre
deville/skulle overtre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha overtrådt
duville/skulle ha overtrådt
hanville/skulle ha overtrådt
viville/skulle ha overtrådt
dereville/skulle ha overtrådt
deville/skulle ha overtrådt
Imperative
Affirmative
duovertr
viLa oss overtre
dereovertr
Negative
duikke overtr! (overtr ikke)
dereikke overtr! (overtr ikke)
Your last searches