Norwegian-Dutch translation of overtro

Translation of the word overtro from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overtro in Dutch

overtro
generellnoun bijgeloof [n]
Derived terms of overtro
Similar words

 
 

More examples
1.Det kan høres merkelig, men årsaken til at denne boken ble slik, var fars sterke tendens til overtro.
2.I mange land er islam infisert av lokale skikker og gammel overtro, beklager professoren.
3.Jeg våknet med den overtro at det ville bli en god dag.
4.Overtro er knyttet til mange av plantene.
5.13. desember er helgenene Lucias minnedag - og i gammel norsk overtro ble natt til den 13. regnet som årets lengste natt.
6.Den tradisjonelt fleipete overtro mange NASAansatte ofte gir uttrykk for, har fått en lett forskremt undertone.
7.Dens forslag er realistiske og fullstendig fri for den overtro som er så utbredt i vårt land, at en enhet som kalles regjering kan skape jobber av ingenting ved å jonglere med tall og bruk av seddelpressen, uten at det fører til kostnader eller oppofrelse for noen part.
8.Det ble uttalt frykt for presise uttalelser og" overtro" på hva som vil gi" kompetanse" i fremtidssamfunnet efter år 2000.
9.Det er mange fordommer og mye overtro ute og går.
10.Det er nesten blitt slik at mange hevder at Derbyvinnere aldri gjør noe stort efter seieren i årets viktigste 3årsløp, men vi tillater oss å kalle det overtro.
11.Det er overtro at de ikke kan flyttes.
12.Det hersker en slags overtro i visse kretser om at kristendommen så å si for alvor kom til landet med Hans Nielsen Hauge.
13.Det var formann Mao som i sin tid slo til lyd for kampen mot gravferdsskikkene, både for å bevare dyrket mark og bekjempet overtro.
14.Du forstår det at jeg har aldri villet akseptere at finnskoginger i all fremtid først og fremst skulle assosieres med hjemmebrent og overtro.
15.Efter stedets gamle overtro trodde folk at kvinnene var blitt forhekset og hadde mistet evnen til å få barn.
16.Han spiller ikke uten dem, det er hans lille overtro.
17.Hva den har ført med seg av overtro, lidelse og utstøttelse i den ytterste elendighet både for offeret selv og hele familien gjennom tidene, hører med til menneskehetens ubarmhjertigste historie.
18.I gamle dager skjønte menneskene intet av fenomenet, som imidlertid ga næring til frodig overtro.
19.I ortodoks islam er helgenkult forkastet som kjetteri og overtro.
20.Kall det gjerne overtro.
21.Klausen har vakt oppmerksomhet med uttalelser nylig om" overtro på pedagogikk" i universitetets lærerutdannelse.
22.Likeså det newzealandske bidrag" The Silent One" (" Den tause") - der en liten gutt på en stillehavsøy tyr til vennskapet med en hvit, stor skilpadde når omgivelsene blir fiendtlige på grunn av overtro og mistenksomhet.
23.Men den del av forretningslivet som profitterer på overtro i vår tid, kan berette om økende omsetning av bøker, spåkort og krystallkuler i prisklasser fra 95 kroner til 660 kroner.
24.Men om ikke dette skulle være nok, har den stillferdige flaggermusen også fått sin plass i menneskenes overtro.
25.Mye overtro var også forbundet med ølbrygging.
26.Mye tyder likevel på at det mange steder lever en" religiøs overtro" som sier det motsatte.
27.På landsbygden later det til at de tradisjonelle gravferdsskikker på ny blir stadig mer utbredt, selv om regimet mener de er befengt med gammel overtro.
28.Religion, tradisjoner, og til dels overtro, har alltid hatt et sterkt grep på folket.
29.Tre år tidligere (1881) hadde Bjørnstjerne Bjørnson reist rundt i MidtVesten og tordnet mot prestevelde og overtro.
30.Vi lever fortsatt i en verden med myter og overtro.
Your last searches