Norwegian-Dutch translation of partielt

Translation of the word partielt from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

partielt in Dutch

partielt
generellother gedeeltelijk, deels, partieel
Similar words

 
 

More examples
1.Dengang ble kvartalets gesimshøyde behørig justert på papiret, men altså bare partielt realisert.
2.Vår medarbeider har sine innvendinger mot boken, men finner den høyst brukbar for dem som har bare et svakt eller partielt bilde av en av vårt århundres mest omtalte norske diktere.
Your last searches