Norwegian-Dutch translation of pass

Translation of the word pass from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pass in Dutch

pass
reisenoun reispas [m], pas [m], paspoort [n]
  geologinoun kloof [m/f], bergengte [f]
  sportnoun pas [m], pass [m]
Synonyms for pass
Derived terms of pass
Anagrams of pass
Similar words

 
 

More examples
1.Efter hva jeg forstår av sakspapirene, har norske myndigheter vært moren behjelpelig både med pass og penger slik at kidnappingen kunne gjennomføres, og videre at norske myndigheter ikke gjør noe for å oppspore barnas skjulested", skriver Lowzow.
2.Germa Lionel" forlater endelig Tripoli idag, efter å ha ligget i arrest i havnebyen siden 10. mai. Også båtarresten til" Chemical Ruby" i Lagos er nå over, efter at mannskapet igår fikk tilbake sine pass fra nigerianske myndigheter.
3.Med tåg i England, Skottland, Wales" inneholder alt man trenger av praktisk informasjon om overnattingsmuligheter, mat, billetter og rundreisebilletten Brit Rail Pass.
4.Men pass på.
5.Pass, stell og hjelp tar mest tid.
6.Pass dere litt for nordmennene.
7.Pass på takten...".
8.Rasisme er til skade for alle", og" Kahane dra hjem - du har amerikansk pass".
9.Røkning forbudt"," Pass på hygienen i vognene".
10.When you sit around the table and pass your friends the wine, remember that abuse is wrong but drinking is divine, that God in Heaven gave the grape to cheer both big and small, that little fools will drink too much - but big ones not at all.
11.Andreas og jeg har jo skrevet om politikk i en årrekke begge to, og det er jo å håpe at vi kan prestere så pass at det holder til ståkarakter.
12.Betaling for pass av barn skjer under bordet.
13.De sier de blir forfulgt, men hvor forfulgt kan de være når de får pass og utreisetillatelse av myndighetene.
14.Det er fullt mulig å ha tre pass - i enkelte tilfeller også flere - forutsatt at man har oppnådd tilsvarende antall statsborgerskap, sier byråsjef Ragnar Askheim i Justisdepartementets politiavdeling.
15.Det er klart at norske pass er enkle å forfalske.
16.Det finnes ikke noe register over hvor mange nordmenn som har mer enn to pass, opplyser ambassaderåd Svenn Refshal i Utenriksdepartementet.
17.Det har gått så pass bra at jeg har innstilt med på å løpe Houstonmaraton på nyåret, sier Knut.
18.Det synes ikke som om det kan stride med religiøse forestillinger å kreve at en muslim i pass fotoøyemed skal fotograferes uten hodeplagg, mente ambassaden i Islamabad efter konsultasjoner med pakistanske passmyndigheter og lederen for en pakistansk muslimsk gruppe.
19.En dag vil statsministeren komme til oss og levere tilbake våre pass, når han trenger oss for å rydde opp i det kaos vi beveger oss inn i.
20.En rekke rederier har måttet melde pass, men forholdene tatt i betraktning er det allikevel mange igjen og nye er kommet til.
21.Er det hans pass ?
22.Folk vil frykte at de på en eller annen måte vil få problemer i fremtiden - at de vil bli nektet pass, eller når det gjelder pensjonister, at de vil bli fratatt sine rasjoneringskort.
23.Forsvarsmuseet ble rundt 1980 tilbudt en rekke effekter efter Vidkun Quisling, deriblant hans personlige pass.
24.Hun skaffet seg britisk pass enda raskere enn hun kan løpe, men nå som passet har tjent sin hensikt, kaster hun det vekk som en leke hun er gått trett av.
25.Hvilke fordeler har en person av å kunne operere med flere pass ?
26.Hvor mange nordmenn kan tenkes å ha mer enn to pass ?
27.Jeg er redd Skattekommisjonens forslag om at utearbeidende foreldre bare skal få trekke fra kr. 1000 pr. år til pass av barna, vil fremme svart arbeid i barneomsorgen.
28.Jeg vil understreke at vi foreløbig ikke vet sikkert om nye pass er utstedt efter at retten inndro de opprinnelige.
29.Men mange land stempler eller kontrollerer ikke pass ved utreise ?
30.Nå tøver du ordentlig, sa mamma med den stemmen som er islagt under vennligheten, pass heller på at du ikke søler på duken.
Your last searches