Norwegian-Dutch translation of peile

Translation of the word peile from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

peile in Dutch

peile
dybde verb peilen
Derived terms of peile
Anagrams of peile
More examples
1.Alt efter hvor god man blir til å peile inn sendingene med" tuneren".
2.Det gjorde de ved å peile seg inn i det datasystem som daglig benyttes både til opplæring og til administrative formål.
3.Det vil si at man til enhver tid må forsøke å peile inn en bestemt motstander, om vedkommende vil angripe eller ikke.
4.En amatør klarer å sende fjernsynsfilmer over Televerkets sendere, og store ressurser er satt inn for å peile inn piraten.
5.Heller ikke ser det ut til at man klarer å peile seg inn på riktig målgruppe når man skal spre informasjon til barn via TV.
6.Lørdag natt hadde Televerket storrazzia på Vinstra i Gudbrandsdalen for å peile inn en ulovlig TVsender.
7.Mange av disse sender bare noen få timer i uken, de bruker små og transportable sendere og er derfor vanskelige å peile inn.
8.Med den sammenhengen som i dag eksisterer mellom pris og inntektsutviklingen og størrelsen på jordbruksoppgjøret, kan vi som regel bra peile inn størrelsen på inntektsrammen og de prisutslagene som jordbruksoppgjøret gir.
9.Med dette utstyret vil man kunne peile inn hvor lodden går, og dermed innskrenke leteområdet til det minimale, sier Hveding.
10.Men hvordan peile meg inn uten at vedkommende skjønner at jeg ikke husker henne.
11.Så er det å bruke lommelykter og hodelamper og peile seg innover.
12.Og så har vi jo fortsatt en cupfinale å peile oss inn på.
13.Alle de krigførende i annen verdenskrig arbeidet med utvikling av radar, dvs. ved å sende ut korte støt av radiobølger og så peile hva som fantes omkring ved å måle refleksen, eller ekko, av disse korte støtene.
14.Alle disse forhold gjør at det blir vanskelig å fange opp sterke og klare signaler, og dermed kunne peile inn en sikker posisjon, sier han.
15.Blant rekvisittene i Djursholmsvillaen fant politiet en radiomottager som spionen hadde brukt til å peile inn sendinger fra ØstTyskland med kodede oppdragsbestillinger, et avansert kamera, et forstørrelsesapparat og filmruller av en type som krevde spesiell fremkalling.
16.De peker blant annet på at de tykke murveggene reduserer chansene for å peile inn tekstbehandlingsutstyret.
17.Denne kan vi peile oss inn på på flere kilometers avstand.
18.Det gjelder våre suksessrike langrennsjenter som få uker efter konkurranseslutt begynte å peile seg inn på neste sesong.
19.En trygghet som skal komme godt med når vi nå skal peile oss inn på hvilke personlige mål vi har satt oss for dette kurset.
20.Imidlertid er det" kremen" av de øvrige topptraverne i verden som møtes for å kjempe om en førstepremie på 100 000 dollar og det er derfor kun realistisk å peile seg inn på en av de mindre premiene.
21.LANGT senere, efter at UDsekretæren Galtung Haavik var avslørt, begynte overvåkningen å peile seg inn efter en annen agent.
22.Man kan kun" lese" nødstedtes posisjon ved å peile det inn via satellitt eller fly.
23.Sea Kinghelikopterne har også radioutstyr ombord som kan peile signalene fra nødpeilesendere.
24.Siden sistnevnte er meget iøynefallende, kan man peile seg inn mot Merkur ved å bruke Venus som utgangspunkt.
Similar words

 
 

peile as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) peilepeilendepeilet
Indikative
1. Present
jegpeiler
dupeiler
hanpeiler
vipeiler
derepeiler
depeiler
8. Perfect
jeghar peilet
duhar peilet
hanhar peilet
vihar peilet
derehar peilet
dehar peilet
2. Imperfect
jegpeilet
dupeilet
hanpeilet
vipeilet
derepeilet
depeilet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde peilet
duhadde peilet
hanhadde peilet
vihadde peilet
derehadde peilet
dehadde peilet
4a. Future
jegvil/skal peile
duvil/skal peile
hanvil/skal peile
vivil/skal peile
derevil/skal peile
devil/skal peile
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha peilet
duvil/skal ha peilet
hanvil/skal ha peilet
vivil/skal ha peilet
derevil/skal ha peilet
devil/skal ha peilet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle peile
duville/skulle peile
hanville/skulle peile
viville/skulle peile
dereville/skulle peile
deville/skulle peile
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha peilet
duville/skulle ha peilet
hanville/skulle ha peilet
viville/skulle ha peilet
dereville/skulle ha peilet
deville/skulle ha peilet
Imperative
Affirmative
dupeil
viLa oss peile
derepeil
Negative
duikke peil! (peil ikke)
dereikke peil! (peil ikke)
Your last searches