Norwegian-Dutch translation of plassere

Translation of the word plassere from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

plassere in Dutch

plassere
gjestverb zetten, plaatsen
  leieverb plaatsen, op de juiste plaats zetten, situeren
Synonyms for plassere
Derived terms of plassere
More examples
1.Arbeiderpartiet burde være den siste til å anklage andre for å plassere politisk rettroende i sentrale posisjoner.
2.Få elever i den videregående skole kan plassere de norske fylkene riktig på kartet.
3.De oljepengene som ikke brukes innenlands, bør disponeres mer aktivt enn ved bare å plassere dem i utenlandske verdipapirer.
4.Det er dessuten ikke bare å plassere en opptager foran scenen, fortsetter Ragnhild Wang.
5.Det har vært svært vanskelig å plassere fire mennesker med forskjellig bakgrunn i en og samme leilighet med felles oppholdsrom.
6.Det kan bli aktuelt å gi senderen sterkere utståling og plassere den på et annet sted, slik at mottagerforholdene blir åpnet for en fjerde nærradiofrekvens, istedetfor tre som det er lagt opp til idag, er det rimlig at konsesjonshaverne drøfter fordelingen av frekvenser og sendetider pånytt.
7.Det må i det hele tatt være noen gode salgsargumenter som overbeviser investorene om at det er bryet verdt å sette seg inn i dette selskapet og også plassere endel penger der, sier hun.
8.Er det ikke uansvarlig av dere å plassere en 17åring midt oppe i denne økonomiske heksegryten ?
9.Hvilken nytte har denne nasjonen av å plassere 80 til 100 milliarder dollar i året i fellesforsvaret av Europa og av å stasjonere konvensjonelle styrker i en 20 kilometer bred korridor vendt mot Warszawapaktlandene og de sovjetiske bataljonene ? spurte han.
10.Hvis vi idag skulle plassere tilsvarende kontrakter, ville vi ikke nøle med å sette Nye Fredriksstad Mek. Verksted på anbudslisten.
11.Hvordan fant du på å plassere en båt langt under jorden, Oscar Reynert Olsen ?
12.Hvordan vil du plassere Aftenposten i den nye mediesituasjon ?
13.Hvordan vil du plassere Janatapartiets økonomiske politikk på en høyrevenstre skala ?
14.Ideen med å plassere teatrets midtparti i forlengelsen av Sehesteds gate er riktig, men oppgaven er ikke godt løst, mener Truls Aslaksby.
15.Jeg konsentrerte meg bare om å plassere ballen i tomburet til side for Vikingmuren.
16.Jeg mener det kan reises berettiget tvil om nødvendigheten av bestemmelser som i detalj regulerer hvorledes den enkelte byggherre skal utforme og plassere bolig på egen tomt, sier han.
17.Jeg ville vel plassere meg selv nær det politiske sentrum.
18.Mange pasienter vil helst ha sine penger i nattbordskuffen, eller i håndvesken, fremfor å plassere dem trygt i banken.
19.Men, heter det i dommen, en forvalter må ikke plassere seg selv i en situasjon hvor hans interesser kan komme i konflikt med hans forpliktelser.
20.Men europeerne ble kanskje forvirret av at den ikke riktig lar seg plassere i en bås ; dette er på sett og vis en antigenrefilm.
21.Men i de tilfeller hvor barnet er utsatt for svært alvorlige påkjenninger, og ikke dette hjelper, er vi nødt til å plassere barnet et annet sted.
22.Norge bør periodevis plassere midler i utlandet for å begrense inflasjonspresset hjemme, og det kan antagelig med fordel skje blant annet ved plassering i bedrifter i utlandet.
23.Som så mange ganger før måtte vi plassere dynamitt under en klase med tømmer som hadde kjørt seg fast.
24.Utenlandske redere som har ønsket å betale kontant, har vi kunnet hjelpe til å plassere midler i høyt forrentede danske obligasjoner.
25.Utgiftene blir iallfall redusert i forhold til tidligere løsninger, hvor vi måtte ha kranbiler for å plassere ut midlertidige kiosker.
26.Vi diskuterer nå de ulike anbudene med våre partnere, og har ennå ikke tatt noen beslutning om hvor vi vil plassere kontraktene.
27.Vi får forsøke å sope konkurrentene av veien, mener landeveisrytterne Nina Søbye, Unni Larsen og Hege Stendahl (fra venstre på bildet over), som til høyre i hvert fall har funnet ut av hvor de skal plassere syklene.
28.Vi har dessverre ikke hatt noe samarbeide med ungdomskontoret i denne saken, men stiller noen av de samme kravene ved søknader om å plassere automater i Oslo.
29.Vi i politiet beklager dette meget sterkt, og håper at publikum vil plassere ansvaret for dette der det rettelig hører hjemme.
30.Vi lette efter faste holdepunkter som kunne plassere stykket visuelt i India.
Similar words

 
 

plassere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) plassereplasserendeplassert
Indikative
1. Present
jegplasserer
duplasserer
hanplasserer
viplasserer
dereplasserer
deplasserer
8. Perfect
jeghar plassert
duhar plassert
hanhar plassert
vihar plassert
derehar plassert
dehar plassert
2. Imperfect
jegplasserte
duplasserte
hanplasserte
viplasserte
dereplasserte
deplasserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde plassert
duhadde plassert
hanhadde plassert
vihadde plassert
derehadde plassert
dehadde plassert
4a. Future
jegvil/skal plassere
duvil/skal plassere
hanvil/skal plassere
vivil/skal plassere
derevil/skal plassere
devil/skal plassere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha plassert
duvil/skal ha plassert
hanvil/skal ha plassert
vivil/skal ha plassert
derevil/skal ha plassert
devil/skal ha plassert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle plassere
duville/skulle plassere
hanville/skulle plassere
viville/skulle plassere
dereville/skulle plassere
deville/skulle plassere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha plassert
duville/skulle ha plassert
hanville/skulle ha plassert
viville/skulle ha plassert
dereville/skulle ha plassert
deville/skulle ha plassert
Imperative
Affirmative
duplasser
viLa oss plassere
dereplasser
Negative
duikke plasser! (plasser ikke)
dereikke plasser! (plasser ikke)
Your last searches