Norwegian-Dutch translation of prise

Translation of the word prise from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

prise in Dutch

prise
beundringverb loven, prijzen
  personverb prijzen, loven
  rekommandereverb aanbevelen, aanprijzen
Synonyms for prise
Derived terms of prise
Anagrams of prise
More examples
1.Fra nå av skal alle slekter prise meg salig".
2.Læreren", Douglas Nash fra Oslo Froskemannskole, kunne nok prise seg lykkelig over at han hadde husket tørrdrakten sin...
3.I Vestfold Sparebankforening er det full enighet om at vi må begynne å prise våre tjenester, til tross for at en meningsmåling nylig viser at 69 prosent av Norges befolkning går imot gebyrer på sjekkbruk.
4.Man kan stille spørsmål ved om vi med dette system vil prise oss ut av markedet i motsatt retning - altså for bedrifter med stor skaderisiko.
5.Som Norges første billigbokforlag blir vi nødt til å være med i konkurransen, og valgte altså å prise om vårt" Kvinnebibliotek".
6.Abildsø er et av de fotballlagene som kan prise seg lykkelig over at det ikke utdeles stilkarakterer i fotball.
7.Alle som er avhengig av at kommunen kan oppfylle sine forpliktelser, det være seg kreditorer, kommuneansatte eller det store publikum, bør prise seg lykkelig over at flertallspartiene avviste disse forslag.
8.Bakgrunnen for den positive utviklingen i dette selskapet er hovedsakelig at investorer nå er begynt å prise aksjen ut fra forventet inntjening i 1985 samtidig som selskapet har vært gjenstand for flere mer eller mindre optimistiske analyser i inn og utland den siste tiden.
9.Da Hondaimportøren, Hasco Motor A / S, for en tid siden offentliggjorde at modellene ville gå ca. 25 prosent opp i pris, fryktet de fleste at Honda var i ferd med å prise seg selv ut av markedet.
10.De spør om vi vil prise dem ut av markedet, og påpeker at de konkurrerer med land som ikke har like strenge restriksjoner.
11.Den borgerlige regjering under Høyres ledelse fortjener egentlig takk for sine bidrag til dagspressens sunnhet, noe avisene bør" prise seg lykkelig over".
12.Den er grei å prise på menyene, men her i landet synes vi fisken er for liten til å være velsmakende og den har også for lite rødfarve.
13.Denne kursendring kan muligens norsk presse prise seg lykkelig over.
14.Derfor må man enten finne aktiva som kan oppskrives, eller prise de nye aksjene høyere enn de 100 kroner som til nå har vært planen.
15.Dermed gir han Navaz Virani i Fredrikstad rett i at han kan prise halvliterne sine til 16 kroner.
16.Det sier seg selv at det er fullt mulig å prise selv en knapp ressurs ut av markedet.
17.Det skal VIF prise seg lykkelig for.
18.Det vi må prise, er fortjenesten av ærlig arbeide og de høye idealer som vårt parti er bærer av...
19.EkstraBladet mente at sovjetrusserne kunne prise seg lykkelige over at de fikk det ene poenget for" det var våre venner nordmennene som spilte den lekre og smarte fotballen".
20.Ett element i dette er at regjeringen bør erklære at den hverken kan eller vil sikre den fulle sysselsetting gjennom devalueringer eller økt innenlandsk efterspørsel, om partene selv blir enige om å prise seg ut av markedene.
21.For å stimulere efterspørselen efter de beste og billigste løsninger, bør bankene prise minibank betydelig lavere enn manuelle uttak, sjekk eller giro.
22.Forøvrig er det Staten selv som sitter med nøkkelen, nemlig at postgiro også må gis adgang til å prise sine tjenester, sier banksjef Ralph Dyrnes i Den norske Creditbank til Aftenposten.
23.Heilt til vi får sjå Gud, og prise han med reine lipper.
24.Hvis vi opprettholder vårt prisnivå uten å omstille oss mer for verdensmarkedet, vil vi i en rekke bransjer med sikker logikk prise oss ut - både hjemme og ute.
25.I Brussel truer EFkommisjonen nå med å innføre en" basispris" for de norske stålproduktene, slik at disse praktisk talt vil prise seg selv ut av markedene.
26.Jardarkeeper Bente Foss kan prise seg lykkelig over at det ikke ble flere mål, for Asker hadde to flotte stangskudd.
27.Likevel kunne Finland prise seg lykkelig.
28.Lønnetreet utenfor kontorvinduet til parksjef Gunnar Hagen spretter frodige lysegrønne skudd og forsythiaen har fått et skjær av skinnende gullgult, som for å minne ham om at våren er her for alvor, og at oslofolk trekker ut av stuekroken for å prise den lyse årstid.
29.Man har lett for å prise forskjellige sivilisasjoners etiske engasjement ved begreper som etablerer rosverdige hensyn som godhet, medfølelse med andre osv., men glemmer å spørre efter hvem det kreves tatt hensyn til.
30.Markedsfaktoren blir derfor i fremtiden å prise sine leier slik at man ikke blir sittende med tomme boliger !
Similar words

 
 

prise as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) priseprisendeprist
Indikative
1. Present
jegpriser
dupriser
hanpriser
vipriser
derepriser
depriser
8. Perfect
jeghar prist
duhar prist
hanhar prist
vihar prist
derehar prist
dehar prist
2. Imperfect
jegpriste
dupriste
hanpriste
vipriste
derepriste
depriste
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde prist
duhadde prist
hanhadde prist
vihadde prist
derehadde prist
dehadde prist
4a. Future
jegvil/skal prise
duvil/skal prise
hanvil/skal prise
vivil/skal prise
derevil/skal prise
devil/skal prise
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha prist
duvil/skal ha prist
hanvil/skal ha prist
vivil/skal ha prist
derevil/skal ha prist
devil/skal ha prist
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle prise
duville/skulle prise
hanville/skulle prise
viville/skulle prise
dereville/skulle prise
deville/skulle prise
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha prist
duville/skulle ha prist
hanville/skulle ha prist
viville/skulle ha prist
dereville/skulle ha prist
deville/skulle ha prist
Imperative
Affirmative
dupris
viLa oss prise
derepris
Negative
duikke pris! (pris ikke)
dereikke pris! (pris ikke)
Your last searches