No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword prokurator. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Det eneste man kunne bli enige om, var at Jesus ble korsfestet en eller annen gang i løpet av de ti årene da Pontius Pilatus var romersk prokurator eller landshøvding i Judea det vil si mellom år 26 og år 36 efter Kristi fødsel.
2.Trett av den 12 år lange prosess med prokurator Praëm hadde han gått med på dennes forslag om forlik, og efter det skulle han betale sakens omkostninger for det offentlige.