Norwegian-Dutch translation of rådgiver

Translation of the word rådgiver from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rådgiver in Dutch

rådgiver
mannnoun assessor [m], raadgever [m], bijzitter [m]
  kvinnenoun raadgeefster [f], bijzitster [f]
  foretak - mannnoun bedrijfsadviseur [m], consulent [m], raadsman [m], raadgever [m], adviseur [m]
  foretak - kvinnenoun bedrijfsadviseuse [f], consulente [f], raadsvrouw [f], raadgeefster [f], adviseuse [f]
  mannnoun raadgever [m], raadsman [m], consulent [m]
  kvinnenoun raadgeefster [f], raadsvrouw [f], consulente [f]
Synonyms for rådgiver
Derived terms of rådgiver
Similar words

 
 

More examples
1.Det sier seg sjøl at et så viktig politisk utspill kan ikke statsministerens personlige rådgiver komme med uten at hans sjef står bak.
2.Et viktig, første skritt," sier president Reagans sikkerhetspolitiske rådgiver om møtet.
3.Svenn Stray er et godt menneske, og sannsynligvis også en god rådgiver for statsministeren, i en situasjon hvor det hersker godvilje og er behov for motforestillinger, som det i de fleste saker er så viktig å komme med.
4.Advokat SilaNowicki var tidligere juridisk rådgiver for Solidaritet.
5.Den avhoppede indiske ambassadesekretær I. Harinder Singh vil bli tilbudt en stilling som diplomatisk rådgiver for vår eksilregjering.
6.Det er grunn til å regne med ytterligere terroraksjoner, ikke bare i Libanon, men også andre steder i MidtØsten, sier Reagans sikkerhetspolitiske rådgiver Robert McFarlane.
7.Det vil jeg ikke svare på, iallfall ikke før jeg har snakket med en rådgiver, svarer Gudding.
8.Dette er elever i 3. klasse på vår reiselivslinje som utdanner seg til reisebyråtjeneste og resepsjonsvirksomhet, sier klasseforstander IngerLise Djupvik og rådgiver Helge Loe.
9.Dette er ikke det budsjett vi gjerne vil se vedtatt, sier Reagans økonomiske rådgiver, Martin Feldstein.
10.Dette må settes inn i en større politisk sammenheng, understreket statsministerens personlige rådgiver, Terje Osmundsen.
11.Efter Maria Quislings dødsfall i 1980 oppdaget hennes personlige rådgiver og jeg en ulåst kjøkkendør hvor heller ikke dørlenken var i bruk.
12.En juridisk rådgiver for regjeringen i Nairobi, Teddy Aswansi, ventes til Athen tirsdag som leder for delegasjonen som skal drøfte med greske myndigheter økonomisk erstatning til familiene til de forulykkede fra Garyfalia.
13.For første gang på flere år er antallet registrerte arbeidsledige under 20 år nå lavere enn foregående år, uttaler ungdomspolitisk rådgiver Kjell Pettersen i Kultur og vitenskapsdepartementet i en pressemelding.
14.Formannen, Inggard Lereim, vil sannsynligvis bli styrets medisinske rådgiver ?
15.Fylkeskommunene har gjort et omfattende utredningsarbeide for å kartlegge hvilke oppgaver innen kultursektoren som kan gi grunnlag for flere midlertidige arbeidsplasser, sier Regjeringens ungdomspolitiske rådgiver Kjell Pettersen til NTB.
16.Her er jeg engasjert som rådgiver, har vel nesten holdt på i fem år med hyppige Sarajevobesøk.
17.Hun er en politiker, ikke en kvinne, sier en flau, mannlig rådgiver, som legger til at Amerika ennå befinner seg i oppveksten.
18.Hvis det mot formodning skulle bli en vekst i arbeidsledigheten, vil Regjeringen i løpet av februar vurdere om det er behov for å sette inn flere midler for å dempe ledigheten, opplyste Kjell Wickstrand, personlig rådgiver for kommunalminister Arne Rettedal, på konferansen til Akademikernes Fellesorganisasjon (AF).
19.I et lite land som Norge må vi lære oss til at usikkerheten er enorm, sier finansministerens økonomiske rådgiver, Hans Henrik Ramm.
20.Ja, vi er få menn her, men bare vent, sier dr. Ron Redick, rådgiver i undervisningsdepartementet i Ohio, USA.
21.Jeg husker ham fra min tid som profesjonell, sier Knut Knudsen, som har vært Dag Ottos rådgiver under kontraktsforhandlingene.
22.Kommunal og arbeidsdepartementet vil trappe opp arbeidet for å redusere antall yrkesskader, opplyste kommunalministerens politiske rådgiver, Kjell Wickstrand, på en konferanse om yrkesskader i Oslo mandag.
23.Men mange av elevene som mener at de ikke har fått nok ut av rådgiverens yrkesveiledning i ungdomsskolen, må ha lukket ørene eller sovet i timen, sier Kvissel, som er forbauset over at unge i den videregående skole har uttalt offentlig at de ikke husker at det fantes rådgiver på deres ungdomsskole.
24.Noen fradragsopphevelser er vanskelige å godta, påpeker finansministerens personlige rådgiver Hans Henrik Ramm.
25.Regjeringen er innstilt på nye samtaler med organisasjonene i arbeidslivet for å få en dialog om oppgjørsformene, opplyste personlig rådgiver Terje Osmundsen ved statsministerens kontor under NIPAkonferansen.
26.Regjeringen vil foreslå at basisvirksomheten innen norsk forskning skal styrkes, og retningslinjer for finansiering og organisasjon vil bli skissert, sa statsministerens personlige rådgiver, Terje Osmundsen i et foredrag i Bransjeforskningens Kontaktorgans årsmøte på Klekken igår.
27.Skattekommisjonen har utvilsomt vist oss den retning som bør følges, men dens innstilling er langt fra noen sluttsten i arbeidet med å innføre bedre skattereformer, fremholdt finansministerens personlige rådgiver, Hans Henrik Ramm, i et foredrag om mål og oppgaver på Sosialøkonomenes høstkonferanse.
28.Vi er i Finansdepartementet enig med skattedirektøren i at ligningskontorene må bruke uforholdsmessig mye tid på å vurdere fordelene med bruk av firmabil, sier finansministerens rådgiver, Hans Henrik Ramm, til bladet Nye Motorliv.
29.Vi har hatt en arbeidsgruppe oppnevnt til å vurdere erstatningskravene fra sistnevnte gruppe, sier Kjell Wikstrand, politisk rådgiver for kommunalministeren.
30.Vi vil studere det omhyggelig, sier Reagans sikkerhetspolitiske rådgiver, Robert McFarlane.
Your last searches