Norwegian-Dutch translation of rang

Translation of the word rang from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rang in Dutch

rang
generellnoun plaats [m/f], positie [f]
  samholdnoun stand [m], rang [m]
  sysselsettingnoun rang [m]
  posisjonnoun rang [m], stand [m]
Synonyms for rang
Derived terms of rang
Anagrams of rang
Similar words

 
 

More examples
1.Delpierres stykke handler om forholdet mellom Wilde og fangevokteren Malory - en plageånd av rang.
2.Det er ingen tvil om at Roger er et hopptalent av rang, men han sier selv at han ikke har trent og nesten ikke hatt ski på bena de siste syv månedene før det første rennet i Lønnbergbakken.
3.Jeg kom til et strengt oppbygget samfunn, med overleger, leger og sykesøstre på toppen, og oss andre efter rang nedover på stigen.
4.Ambassadør Aage Fredrik Bothner utnevnes til sendemann i Cairo, med rang som ambassadør, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.
5.Argumentene om sundet mellom Torvøya og land som en mijøperle av rang faller på sin egen tåpelighet.
6.Bare standspersoner med en viss rang får bo i Keiserparkens gjestehus, fortalte gjestehusdirektør Zhai Yintang da Aftenposten ble vist omkring forleden.
7.Belgias nye stortalent, Enzo Scifo, presenterte seg tidlig som en playmaker av rang.
8.Bjercke opplyser til Aftenposten at Tunis ambassade i Stockholm har vært så fornøyd med konsulens håndtering av saken, at Bjerke er gitt rang som midlertidig ambassadør med alle fullmakter.
9.Blir han å finne blant medaljevinnerne, vil det være en prestasjon av rang.
10.Byråsjef i Utenriksdepartementet, Einar Marentius Bull, utnevnes til sendemann i Lagos, Porto Novo og Yaounde, med rang som ambassadør, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.
11.Den dag Arne Kvalheim forstår at det tjener troverdigheten å innrømme svakheter i egen politikk, og at også pressens folk er utstyrt med hukommelse, har Hans Svelland fått en motstander av første rang når det gjelder kampen om å være hovedstadens første mann i kommende bystyreperioder.
12.Den ene har en offiser med generals rang som kusk og man antar at det har vært keiserens egen vogn, nydelig malt innvendig med helt adskilt og avlukket indre rom.
13.Deres navn og rang ble ikke oppgitt.
14.Det hadde hørt naturlig hjemme her, i likhet med de rutiner som blir fulgt ved besøk av andre gjester av rang og betydning hit til landet, hevder han.
15.Det nye statsorgan fikk en anerkjent ekspert, professor Stefan Jarzebski, som sjef med ministers rang.
16.Det å ta vare på selve livet, vil være en fellesoppgave av første rang.
17.Dette ble en verdifull erfaring da unge velutdannede samuraier av lavere rang gjennomførte statskuppet i 1868 som signaliserte inngangen til den industrielle tidsalder.
18.Dette kan skyldes en mistanke hos andre om at man ikke tar den såkalte" Donaldforskning" alvorlig, enda den noen steder har fått rang av universitetsfag.
19.Eban er på tale som FNambassadør med ministers rang, mens Weizman er tiltenkt rollen som" minister med spesialoppdrag".
20.Efter Kongehuset har høyesterettsjustitiarius rang og sete efter stortingspresident og statsminister.
21.Efter at Tor Vikenes overtok kapteinsbindet hos Bærum, er han blitt en fighter av rang og han har fått med seg laget.
22.Ekspedisjonssjef, tidligere statssekretær Eivinn Berg, ble idag utnevnt til Norges faste delegerte ved NATO i Brussel med rang som ambassadør.
23.Ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet Eivinn Berg utnevnes til Norges faste delegerte ved Atlanterhavspaktens Organisasjon (NATO), Brussel, med rang av ambassadør, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.
24.Ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet Oscar Johan Værnø utnevnes til sendemann i Stockholm med rang som ambassadør fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.
25.Ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet Roald Erik Knoph utnevnes til Norges faste delegerte ved Europarådet, Strasbourg, med rang som ambassadør, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.
26.Eller et fenomen fra Cannesfestivalen som Nagisha Oshima står for, japanernes mest sensasjonelle filmmaker som både er en formeksperimentator av rang, en hvass samfunnskritiker og altså forelsket i effekter.
27.Elton John er ikke bare en begavet komponist og en dyktig vokalist, han er også en sceneartist av rang.
28.En fremtredende og respektert polsk journalist hevdet at mannen hadde kapteins rang og var leder for en avdellng i den interne sikkerhetstjenesten.
29.En norsk kulturbegivenhet av rang finner sted i New York den 5. mars iår, når fiolinisten Arve Tellefsen og pianisten Kjell Bækkelund er solister med American Symphony Orchestra i Lincoln Center.
30.Forberedelsene til disse har rang foran et rent prestisjeoppgjør her i Oslo.
Your last searches