Norwegian-Dutch translation of rasjonere

Translation of the word rasjonere from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rasjonere in Dutch

rasjonere
grenseverb rantsoeneren
Synonyms for rasjonere
Similar words

 
 

More examples
1.Bompenger er en pris på bruk av veinettet, og priser bør benyttes for å rasjonere alle knappe goder.
2.Det er de som må rasjonere husholdningspengene, og det er de som organiserer middagsservering, frokost og teservering til trengende grubefamilier.
3.Det gjelder å rasjonere med kreftene og arbeide effektivt, sier disse Televerkets" rallare".
4.Dette fordi planleggerne er nødt til å begrense seg og rasjonere på informasjonstilgangen.
5.Efter 17 ukers streik er de vant til å rasjonere både penger og mat.
6.Med danserens bevegelsessikkerhet og evne til å rasjonere med virkemidlene, til pregnans, er hun med på å konsentrere oppmerksomheten mot scenen.
7.Men vi må bare innrømme at vi i mange år har vært så opptatt av å rasjonere utlånene, at vi ikke har vært fullt klar over at samfunnet og publikum idag stiller stadig større krav til informasjon.
8.Mens han vanligvis må holde igjen, rasjonere med kreftene, på 1000 meter, måtte han idag jobbe hele veien.
9.Selv om banken idag må rasjonere sine lån, kan det komme en tid da den må gå mer aktivt ut for å selge dem.
10.Veksten er borte for alltid, og vi må rasjonere jobbene.
11.Vi håper de verste hissigproppene kan rasjonere på kraftuttrykkene, slik skurkene i våre ukeblad gjør det.
12.Vi ser på avslagene som et forsøk fra menighetsrådenes side på å" rasjonere" Guds ord og Guds hus til de rette menneskene ved de riktige anledningene, sier Haavardsholm.
13.Den rutinerte Framløperen, som var med i EM så sent som ifjor, kunne dermed rasjonere på kreftene.
14.Den åndelige næring kunne hverken de fremmede herrer eller Quislings styre rasjonere.
15.Det var utrolig fuktig og varmt her, så det var nødvendig å rasjonere med kreftene.
16.Embedsmenn forteller at befolkningen i Managua er i ferd med å tømme sjøen som leverer vann til hovedstaden, noe som har gjort det nødvendig å rasjonere vann i byen.
17.Fersk møkk har lett for å bli for kraftig kost, så da må vi rasjonere.
18.Fondet må resten av året rasjonere pengene, men administrerende direktør Jan G. Langfeldt sier at ingen prosjekter blir avvist, selv om pengemangel kan føre til redusert størrelse og tempo for det enkelte prosjekt.
19.Tenkte det var best å rasjonere med kreftene, siden det var første gang han skulle skøyte i fem mil.
Your last searches