Norwegian-Dutch translation of referere til

Translation of the word referere til from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

referere til in Dutch

referere til
tekstverb verwijzen naar
  henspeile påverb zinspelen op, een toespeling maken op, terloops vermelden
Similar words

 
 

More examples
1.Når jeg hører eldre reklamefolk begynne å referere til hvorledes ting ble gjort før, da vet jeg at de er på defensiven.
2.ARBEIDERPARTIETS leder Gro Harlem Brundtland søker å bevise sitt alibi om sikkerhetspolitisk troverdighet ved å referere til hva Aftenposten skrev da partiet fremla sitt forslag til nytt stortingsvalgprogram for to og en halv måned siden.
3.Det er altså en relativt fersk problemstilling sett fra et vitenskapelig synspunkt, og vi hadde derfor ingen spesielle undersøkelser å referere til.
4.For han kan ikke referere til andre tall enn slike som er oppgitt ved noen av hjelpesentrene.
5.Kåre Lassen, Bergen, hevder at mitt tilsvarer av 28 / 5 er misvisende siden jeg skriver som om han spesielt støtter seg til Anna Wahlgren som barneautoritet, og viser til at det han egentlig mente, var å referere til Anna Freud.
6.Men barneombudet kan bare referere til lovverket som sier at begge foreldre kan ta ut 10 dagers omsorgspermisjon hver i løpet av et år inntil barnet fyller 10 år.
7.Men vi ble da mett og glad ; og for igjen å referere til udødelige Egner og Hakkebakkefolket : spiser man nøtter (selv i skiver), gulerøtter osv... og persille - ja, så spiser man ihvertfall ikke hverandre.
8.Norvik kunne referere til stor tilfredshet med det fremlagte statsbudsjettets økte overføringer til fylker og kommuner, krafttak på helse og sosialsektoren og reelle skattelettelser for bedrifter og privatpersoner.
9.Når det gjelder Televerkets ansvarsfrihet i denne sak, kan jeg bare referere til gjeldende lovverk for Televerket uten at vedkommende paragraf kan oppgis på stående fot.
10.Når professor Fleischer i artikkelen 7. mai søker å underbygge sine synspunkter ved å referere til en høyesterettsdom fra 1980 og undersøkelsene om Oslomarka tidlig på 1970tallet, så får neppe hans synspunkter større tyngde ved at han refererer til seg selv.
11.Jeg kan ikke referere til noen revolusjonerende bedring av mine ryggproblemer.
12.Aviser, tidsskrifter og ukeblader driver forretning, og må følgelig referere til opplagstall eller lesertall når de skal markedsføre den prosentdel av sitt sidetall som skal fylles opp med annonser.
13.De er greie å referere til, for alle kjenner dem.
14.En engelsk forfatter som kan referere til tidligere kjente filmer, står øverst på ønskelisten, men navnet vil Bull ikke ut med.
15.En så lukrativ serie blir ikke stoppet med mindre den blir regnes som samfunnsfiendtlig, mener Barker, som kan referere til flere lignende eksempler fra 1840årene og frem til idag.
16.Forsvarerne protesterte mot at vidnet fikk referere til disse forklaringer, idet de mente at de var avskåret fra å innstevne sine vidner som kunne ha noe å si i tilknytning til disse avhørene.
17.Ifølge Zamora bad de militære endog Duarte om å slutte å referere til seg selv som øverstkommanderende for de salvadoranske styrker.
18.Jeg ønsker derfor å referere til to undersøkelser som er foretatt i sakens anledning.
19.Men det moralsketiske aspekt ved bestemmmelsen bør ikke bare referere til det tradisjonelle" sedelighetskriteriet", det bør også inneholde elementer som kan bidra til å motvirke spredningen av skildringer som er krenkende for menneskeverdet eller det ene kjønn.
20.Men så hender det at vi har behov til å referere til en av de to partene uten hensyn til kjønn, og da må tradisjonalistene ty til den klumpete skråstrekvarianten mor / far (i skrift).
21.Mens Anita Valen og de andre damerytterne i sitt brev nøyer seg med å referere til en enkelt episode vedrørende alkohol, har nettopp Anita Valen i intervju med Vestfold Arbeiderblad gitt uttrykk for at problemet slett ikke har vært noen engangsforeteelse.
22.Når franskmennene og svenskene skal referere til den ene av de to uten hensyn til kjønnet, kommer de opp i visse vansker som vi slipper.
23.Spør du en kristen om hvorfor han våger å kalle seg en kristen, da svarer han ved å referere til Kristus.
Your last searches