Norwegian-Dutch translation of regenerere

Translation of the word regenerere from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

regenerere in Dutch

regenerere
biologiverb regenereren
More examples
1.Det har vært vanskelig å få tid til å regenerere, særlig i 1970årene, med streiker og konflikter som tok mye av gleden ut av teaterlivet.
Similar words

 
 

regenerere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) regenerereregenererenderegenerert
Indikative
1. Present
jegregenererer
duregenererer
hanregenererer
viregenererer
dereregenererer
deregenererer
8. Perfect
jeghar regenerert
duhar regenerert
hanhar regenerert
vihar regenerert
derehar regenerert
dehar regenerert
2. Imperfect
jegregenererte
duregenererte
hanregenererte
viregenererte
dereregenererte
deregenererte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde regenerert
duhadde regenerert
hanhadde regenerert
vihadde regenerert
derehadde regenerert
dehadde regenerert
4a. Future
jegvil/skal regenerere
duvil/skal regenerere
hanvil/skal regenerere
vivil/skal regenerere
derevil/skal regenerere
devil/skal regenerere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha regenerert
duvil/skal ha regenerert
hanvil/skal ha regenerert
vivil/skal ha regenerert
derevil/skal ha regenerert
devil/skal ha regenerert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle regenerere
duville/skulle regenerere
hanville/skulle regenerere
viville/skulle regenerere
dereville/skulle regenerere
deville/skulle regenerere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha regenerert
duville/skulle ha regenerert
hanville/skulle ha regenerert
viville/skulle ha regenerert
dereville/skulle ha regenerert
deville/skulle ha regenerert
Imperative
Affirmative
duregenerer
viLa oss regenerere
dereregenerer
Negative
duikke regenerer! (regenerer ikke)
dereikke regenerer! (regenerer ikke)
Your last searches