Norwegian-Dutch translation of regne blant

Translation of the word regne blant from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

regne blant in Dutch

regne blant
vektverb rekenen tot, rekenen onder, beschouwen als
Similar words

 
 

More examples
1.Maroczy var i 1921 å regne blant verdens ti sterkeste spillere, og det var ærefullt for Euwe å møte ham til en vennskapelig match over tolv partier.
2.Romania er å regne blant de sterkeste sjakknasjoner, om enn noe bak de beste av de øvrige østeuropeiske land.
3.Vi kan regne blant de beste i sitt slag, som" Jernvognen"," De fortaptes hus" og" Morderen fra mørket".
4.Bare billedkunsten kan gjengi drøm - kanskje også poesien, mener drømmeforskeren, som selv er å regne blant landets poeter.
5.Ellers vet man av erfaring at lagene fra Rogaland og Bergensdistriktet er å regne blant favorittene.
6.Fremdeles er han vel å regne blant våre yngste pianister.
Your last searches