Norwegian-Dutch translation of regne med

Translation of the word regne med from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

regne med in Dutch

regne med
beregningverb meetellen, meerekenen, rekenen op
  ønske noeverb verwachten, rekenen op
  planerverb incalculeren, rekening houden met, opnemen, meerekenen
  tankeverb denken, vermoeden
  planverb rekening houden met
  personverb rekenen op, vertrouwen op
Synonyms for regne med
Derived terms of regne med
Similar words

 
 

More examples
1.Big Pine II" skal vare i syv måneder, og det er grunn til å regne med at også den neste vil strekke seg over flere måneder.
2.Den sovjetiske marineutbygging i nord, samt modernisering av luftstyrkene, har gjort det vanskelig å regne med sikker og tilstrekkelig rask forsterkning av allierte styrker til Norge i krigstid...
3.Dessverre kan dere ikke regne med så gode resultater fremover, jeg er nemlig inne i en personlig krise.
4.En kan neppe regne med at en slik bestemmelse vil få stor praktisk betydning, - dertil vil nok partene vite å holde sitt forhold for godt skjult.
5.En må... regne med at dette er nøye avtalt spill, og at Jahre på denne måten bruker Bettum til å få føling med myndighetenes holdning, mens han selv er trygt utenfor landet.
6.Erfaring viser at vi hittil kun i fem av tredve år må regne med tørrår som kan medføre rasjonering (noe som vi godt kan tåle med vårt høye overforbruk).
7.Et spill av tilfeldigheter", uttalte inspektør Reidar Nordeng i Haldens arbeidstilsyn og mente det var nærliggende å regne med at dette var et sammentreff som ikke har noe med bedriften å gjøre.
8.I Lombardi kan man jo ikke regne med å gjenoppleve med det første.
9.I tiden fremover må vi regne med en vill spekulasjon over motiver og hvilke skadevirkninger Treholts spionasjevirksomhet har medført.
10.Også i Norge må vi regne med at kvinnemishandling er et problem for mange kristne mennesker".
11.Også i Norge må vi regne med at kvinnemishandling er et problem for mange kristne mennesker.
12.På bakgrunn av de uttalelser som tidligere er kommet fra kulturdepartementet og regjeringen, må man kunne regne med at departementet vil ta sikte på rask og effektiv behandling av det materiale som foreligger.
13.Som del av en trepartiregjering kan vi ikke regne med å få full uttelling på alle områder.
14.Som vanlig ved slike meglingsinnspurter kan en ikke regne med noen avklaring før i ellevte time".
15.Vi kan ikke regne med å bli tatt seriøst når det brukes ord som" yngler som rotter"," pakkissvin" etc.", heter det videre i brevet.
16.(1) Første kolonne viser hvor mye en forretningsreisende må regne med å bruke pr. dag i større byer og industristeder i vedkommende land.
17.Allerede i eftermiddag ventes det liten kuling på Skagerrakkysten, og vi kan regne med en del vind der og i ytre Oslofjord også i morgen.
18.At det kan" røyne på", at arbeidspresset varierer fra komite til komite og fra år til år, må vi regne med.
19.Brødrene Lars og Jon Rønningen samt Klaus Mysen er å betrakte som Akandidater, det vil si at de har et realistisk håp om å komme blant de fire beste i OL, i tillegg har vi tre Bkandidater, eller utøvere som kan regne med å komme blant de åtte beste.
20.Derfor må de fleste regne med å ta et par kurser slik at de blir fortrolige med vannet.
21.Dermed får jeg også mindre svinn enn de ti prosent man vanligvis må regne med.
22.Dernest må vi regne med øket press på uførepensjoneringen, og enslige forsørgere og enkepensjonister vil måtte utnytte sine trygderettigheter i større grad.
23.Det at eksemplene ikke er uttømmende, betyr at ingen uten videre kan regne med å slippe straff, selv om man ikke har brutt de nevnte, konkrete bestemmelsene.
24.Det er en tøff idrett hvor nybegynnerne må regne med uhell.
25.Det er grunn til å regne med noe rommeligere vilkår for kommunene, samtidig som vi skal arbeide innenfor relativt stramme rammer, sa Hogstad.
26.Det er grunn til å regne med ytterligere terroraksjoner, ikke bare i Libanon, men også andre steder i MidtØsten, sier Reagans sikkerhetspolitiske rådgiver Robert McFarlane.
27.Det er helt klart at ikke alle som har søkt kan regne med å få tillatelse, sier byråsjef Roy Kristiansen.
28.Det er helt urealistisk å regne med at vi kan være kvitt alle korridorsengene i løpet av en uke.
29.Det er ikke realistisk å regne med et behov på mer enn mellom 5 og 10 slike transplantasjoner pr. år, sier Frøysaker.
30.Det er klart vi ikke kan være fornøyd med oss selv når vi ikke kommer til finalen, men så jevnt som det er i toppen i damevolleyball efterhvert, må en regne med at det kan" gå skitt" av og til også.
Your last searches