No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword regnestykke. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Alt kan skje, men jeg tror vårt regnestykke går opp, sier Moldeformann Bernt Roald.
2.Et raskt regnestykke vil fortelle næringslivet at dersom Arbeiderpartiet fjerner alle lettelser Regjeringen hittil har sørget for å gi norske arbeidsplasser, betyr det at Arbeiderpartiets" forskningspakke" trekkes inn mer enn fem ganger i skjerpet bedriftsbeskatning.
3.Man trodde som sagt at malm ville bli mangelvare, og et regnestykke for de siste årene ville vist en merkostnad på 40 millioner kroner ved en slik løsning, sier Havdal.
4.Selv om vi aksepterer Statens regnestykke - hvilket vi ikke gjør - vil våre medlemmer få redusert kjøpekraft, sier foreningens formann, Sverre L. Nielsen, til Aftenposten.
5.Vårt regnestykke har tatt sikte på å belyse bruken av realressurser i forbindelse med byggeprosjektet.
6.Arrangementskomiteens regnestykke over disse første selvfinansierende olympiske leker, går efter alt å dømme opp som det skal.
7.Avskriver vi førstebrukopplegget, vil en konvensjonelt overlegen angriper ha et lettere regnestykke.
8.Boikotten opphørte igår, men fortsatt gjenstår et stort regnestykke før tapstallene er klare.
9.De 1400 båteiere som har båtene sine der hvor Nordengen nu vil la Norol bygge, har kanskje en inntekt på noe sånt som kr. 200 000 000, og da er et enkelt regnestykke at de betaler omtrent 40 millioner kroner pr. år i skatt til Oslo kommune.
10.De blir vårt bolverk mot det overforenklede hvor livet er et regnestykke.
11.De kabinansattes lønnsoppgjør er et vanskelig regnestykke fordi bl.a. dietten er innbakt i totaloppgjøret. men i rene tall har kabinpersonalet i Braathen 40 kroner mindre i døgndiett enn SASansatte.
12.Den samstemmige konklusjon fra Reagans økonomiske rådgivere, med budsjettdirektør David Stockman i spissen, er at det regnestykke han baserte sin valgkamp på simpelthen ikke går opp.
13.Det er et komplisert regnestykke, sa skipsreder Bjørn G. Braathen, men det er klart det blir store tap.
14.Det er jo et regnestykke som har gått opp - og som har gitt avkastning.
15.Det kan være et regnestykke, avhengig av inntektsforholdene, sier Jørgensen og tenker bl.a. på klubbens studenter som muligens kan dra fordel av å få nonamatørstatus øyeblikkelig, mens spillere med forholdsvis høy inntekt kan vurdere det som lønnsomt å fortsette som amatør.
16.Det selvmotsigende i aksjonens regnestykke og uttalelser blir også understreket av at aksjonens formann har uttalt i pressen at aksjonen ikke mener det er aktuelt å nedlegge Fornebu.
17.Det siste er kanskje et mer relevant regnestykke, eftersom uhjelp betales av skattepenger, mens Norges Bank vel selv klarer utgiftene til sitt nybygg.
18.Det skal presiseres at dette er Aftenpostens regnestykke.
19.Dette gir ca. en million kroner i tap for Norske Shell A / S. Hva bensinforhandlerne har tapt, er derimot et helt annet regnestykke.
20.Dette gir i Skånlands regnestykke en kvadratmeterpris på ca. kr. 11 000,, hvilket han ikke finner" markert forskjellig fra andre kontorbygg i det sentrale Osloområdet som ferdigstilles i den nærmeste tiden fremover".
21.Dette gjør det lettere og mindre kostbart for russerne å sende overflate og flystyrker inn i Det indiske hav, og har i betydelig grad endret det strategiske og militære regnestykke i den del av verden, uttalte USAadmiralen.
22.Dette regnestykke ville Hagen ha seg frabedt.
23.Dette tallet er kanskje i størrelsesorden 30 000 kroner nå, dvs. en tiendepart av det Berge legger til grunn i sitt regnestykke.
24.Eftersom konsumlån typisk ydes med kortere løpetid enn lån til andre formål (boliglån), må man kunne legge denne faktor til grunn i vårt regnestykke.
25.Et lettvint regnestykke kan tilsi at Borregaard inntil videre blir sittende på gjerdet med sin store aksjepost i Nora.
26.Et litt lettvint regnestykke forteller at en øre opp eller ned på dollaren betyr en million kroner opp eller ned for Tofte på årsbasis.
27.Et meget forsiktig regnestykke viser at hver dollar som blir investert i en ettårs barnehave gir hele 7 dollar tilbake !
28.Et regnestykke om det fremtidige TVNorge vil måtte bl.a. basere seg på følgende spørsmål ?
29.Et slikt regnestykke vil nødvendiggjøre en rekke forutsetninger som efter sin natur må være usikre.
30.Et sterkt foenklet regnestykke viser at det ligger omkring 7,5 millioner kroner bak hver amerikansk gullmedalje i Sarajevo og Los Angeles.