Norwegian-Dutch translation of repetere

Translation of the word repetere from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

repetere in Dutch

repetere
studiumverb repeteren, herhalen
  ordverb herhalen, opnieuw zeggen
  teaterverb repeteren, instuderen
Synonyms for repetere
More examples
1.Nå skal jeg bare slappe av, repetere litt teknikk og gymnastisere litt onsdag, så holde meg borte fra treningslokalet de siste par dagene, sier Steffen, hvis matchvekt i øyeblikket ligger på 95 kilo.
2.Ap. vil repetere en politikk som ødela veksten i 1970årene.
3.Bentine Holm overtok rollen som Klatremus i" Dyrene i Hakkebakkeskogen", og fra Trondheim ble Ingrid Vollan hentet med fly ved middagstider for kort å repetere rollen som Lydia i" Stillhetens barn".
4.DET synes nødvendig å repetere grensedragningen.
5.Det er ennå tid til å repetere sprogkunnskapene.
6.Det kan kanskje være interessant å repetere hovedtrekkene i japansk historie og den sosiale og politiske bakgrunnen for det Japan som skildres i serien.
7.I timen er det viktig å repetere og forklare både gammelt og nytt stoff.
8.Inntil videre kan vi iallfall repetere at Monolitten er 16,75 meter høy.
9.Jeg skal ikke repetere episodene som oppsto på denne bakgrunn, spesielt under VMmatchen på Filippinene i 1978.
10.Kunnskapsløshet på dette området fritar ikke for straff, og la meg derfor for nte gang repetere av hvis det ved skilting fremgår at høyeste tillatte fart i et farvann er fem knop, så innebærer det at et fartøy ikke skal gå fortere enn 5 x 1852 meter pr. time.
11.La oss kort repetere.
12.La oss repetere at arkitektene HaukåsEide, Navarsete og Ramfelt har tegnet anlegget, som er beregnet til ca. 120 millioner kroner.
13.Men forfatterne går lenger enn til å repetere disse fakta.
14.På hans 80års dag synes jeg ikke det er så vesentlig å repetere alt det vakre som er sagt og skrevet om SindingLarsen.
15.Spørreleken" Fem rette" har vært bedre enn spørreleker flest, her er mye å lære, eller repetere, som er verdt å vite.
16.Hvis De har tålmodighet med en gammel mann, Mrs. Holm, så skal jeg forsøke å repetere litt europeisk historie for dere.
17.Jeg kan også repetere meg selv, svarte ingeniøren.
18.At Norsk Telegrambyrå måtte repetere utsendt stoff i perioden, skyldtes en sikringssvikt da strømmen kom tilbake.
19.Av engelskstudenter var det en av fire som ikke greide seg og fra Krigsskolen i Oslo meldes det at engelskkunnskapene til nye elever er så dårlige at første semester går med til å repetere grammatikkpensumet fra den videregående skole.
20.Barna kommer til skolen med en innsikt og en praksis som det ikke må bli lærernes oppgave å repetere, men å gi dem et forhold til.
21.Begge ble presentert i Aftenposten før avgjørelsen falt, og det er neppe nødvendig å repetere det som da ble sagt.
22.Det er en nyttig lekse å repetere.
23.Det vil i praksis si å være med i planleggingen av det kunstneriske programmet, undervise kompaniet og repetere balletter med solistene.
24.Er det mening i at vi i den videregående skolen til stadighet skal repetere I have og he has ?
25.For tiden har de sin fulle hyre med å repetere vanskelige dansetrinn og sangtekster under ledelse av Sigve Bøe som også har bearbeidet stykket, men alt vil forhåpentlig" sitte" når Roy Hellvin slår an tonen premierekvelden.
26.Jeg vil be leserne repetere teksten ikke bare en gang, men hundre ganger.
27.Men det som er problematisk, er at arrangørene ved å godkjenne et slikt tema og foredragsholdere med en slik mediavenstristisk sammensetning, gjør det mulig å repetere den primitive norske litteraturmarxismen.
28.Nyttig er det for eksempel å repetere grunnlaget for Norges NATOmedlemskap, og det påpekes at det alltid har vært en konsekvent norsk linje å dempe det militære innslag i NATO og styrke det politiske.
29.Rundt 200 barn lærer muslimenes hellige bok ved å repetere del efter del på arabisk efter en lærer.
30.Siden det er nokså mange år siden fersk sild var å få kjøpt, i alle fall i de kvanta som idag tilbys, er det kanskje nødvendig å repetere litt hvordan man renser denne fisken.
Similar words

 
 

repetere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) repetererepeterenderepetert
Indikative
1. Present
jegrepeterer
durepeterer
hanrepeterer
virepeterer
dererepeterer
derepeterer
8. Perfect
jeghar repetert
duhar repetert
hanhar repetert
vihar repetert
derehar repetert
dehar repetert
2. Imperfect
jegrepeterte
durepeterte
hanrepeterte
virepeterte
dererepeterte
derepeterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde repetert
duhadde repetert
hanhadde repetert
vihadde repetert
derehadde repetert
dehadde repetert
4a. Future
jegvil/skal repetere
duvil/skal repetere
hanvil/skal repetere
vivil/skal repetere
derevil/skal repetere
devil/skal repetere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha repetert
duvil/skal ha repetert
hanvil/skal ha repetert
vivil/skal ha repetert
derevil/skal ha repetert
devil/skal ha repetert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle repetere
duville/skulle repetere
hanville/skulle repetere
viville/skulle repetere
dereville/skulle repetere
deville/skulle repetere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha repetert
duville/skulle ha repetert
hanville/skulle ha repetert
viville/skulle ha repetert
dereville/skulle ha repetert
deville/skulle ha repetert
Imperative
Affirmative
durepeter
viLa oss repetere
dererepeter
Negative
duikke repeter! (repeter ikke)
dereikke repeter! (repeter ikke)
Your last searches