Norwegian-Dutch translation of reservere

Translation of the word reservere from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

reservere in Dutch

reservere
generellverb reserveren, voorbehouden
  sitteplassverb bespreken, reserveren, vrijhouden, openhouden
  billettverb bespreken, aanvragen
  reiseverb boeken, reserveren
  tidverb vrijhouden, reserveren
Synonyms for reservere
Anagrams of reservere
More examples
1.En slik praksis vil jeg reservere meg mot idet jeg i alle de årene jeg har vært medlem av overligningsnevnden alltid har stemt for at det skal innrømmes fradrag for denne type renter.
2.Her vil jeg reservere meg, sier han.
3.Senterpartiet er ikke prinsipielt mot en justering av boligbeskatningen, men vi vil reservere oss mot at folks bolig i et nytt skattesystem gjøres til et av de viktigste skatteobjekter, mener Senterpartiets formann, statsråd Johan J. Jakobsen.
4.Vi vil reservere oss imot at folks bolig i et nytt skattesystem blir et av de viktigste skatteobjekter, fremholder Senterpartiformann Johan J. Jakobsen.
5.5, punkt 3) til å reservere seg mot vedtaket.
6.Arbeiderpartiet vil reservere seg mot den monopolisering Regjeringen forsøker seg på ved å kalle vår felles humanistiske tradisjon for" den kristne kulturarv".
7.At såpass mange engasjeres såpass lidenskapelig av noe vi lett fristes til å ville reservere som" indrekirkelig debatt", sier noe.
8.Bystyret vil ikke lenger reservere trase for forlengelse av Lambertseterbanen fra Klemetsrud til Bjørndal.
9.Bystyret ønsket ikke å reservere Tbanetrase fra Klemetsrud til Bjørndal.
10.De hadde tydeligvis bestemt seg for å reservere skuddene til den helt store muligheten forelå.
11.Det er en revolusjon mange kanskje ikke ønsker å reservere eller stanse ?
12.Det er å innby til en helt ny polemikk, utenfor rammen av min artikkel, nå om betimeligheten av velgernes adgang til å reservere seg mot subsidiær stemmegivning.
13.Det skal dessuten bli lettere for den enkelte å reservere seg mot partimedlemskapet.
14.Dette ønsker vi også i fremtiden, og vi vil derfor reservere oss sterkt mot at enkeltpersoner nå forsøker å sette partipolitisk farve på organisasjonen som helhet.
15.Direktør Johannes UlltveitMoe i Kirkerådet tok ordet i Kirkemøtet mandag morgen for å reservere seg mot den form en uttalelse han hadde gitt i radio søndag hadde fått, der han på spørsmål plasserte Indremisjonsselskapets generalsekretær Gunnar Prestegård og Hans Bratterud i samme bås, og antydet at de ikke representerte noen hovedstrøm i Kirken.
16.Efter hva Aftenposten forstår, mener både finansrådmannen og finansutvalgets flertall at Oslo kommune i dagens økonomiske situasjon ikke har råd til å reservere Hamna til bydelshus.
17.En kandidat har rett til å reservere seg på nærmere spesifiserte saker.
18.Fra norsk side måtte vi derfor reservere oss mot både opplysninger og påstander fremsatt i rapporten og mot konklusjonene.
19.Hvor stor del vi må reservere som" buffer" mot svingniger er hovedspørsmålet, sier Willoch, som imidlertid finner det positivt at flere i det siste har vist interesse for å diskutere hvordan mer av" reservemidlene" kan brukes utenlands.
20.I Norge har vi lange tradisjoner for at helsemyndighetene har ønsket å reservere forbrukerinformasjon for seg selv.
21.I et sant demokrati må foreldre også ha rett til å reservere seg mot et barnehavetilbud som innebærer religiøs og / eller ideologisk påvirkning av barna.
22.Jeg må reservere meg mot fremstillingen i Aftenposten 20. november av uttalelser jeg har gitt om behandlingen av Statfjordsaken.
23.Jeg velger å tro at Lunde ved nærmere ettertanke vil reservere seg mot denne modellen.
24.Jeg vil minne om at de private barnehavene samtidig har full anledning til å reservere seg helt fra vårt kristne livssynsgrunnlag slik det kommer til uttrykk i formålsbestemmelsen.
25.La meg også reservere meg bestemt mot den åpenbare, men ikke uvanlige misforståelse at man bør prøve å skrive slik man snakker.
26.Land i den tredje verden har kritisert Antarktistraktaten og kalt signatarmaktene en klubb som er gått sammen for å reservere kontinentets store ressurser til eget bruk.
27.Mellompartienes representanter i komiteen vil opplagt ha lettere for å gå inn for en slik løsning, enn å reservere seg mot den.
28.Når redere inngår langsiktige fraktkontrakter med oljeselskapene, vet de ikke på forhånd hvor disse fraktene vil gå, og det vil bli meget vanskelig for norske skip å få slike oppdrag hvis de skal reservere seg mot frakt til SydAfrika, sier Wegener.
29.Omlegging av utbyggingsmønsteret på Bjørndal fra blokk til rekkehus og eneboliger blir sammen med spørsmålet om man også i fortsettelsen skal reservere en Tbanetrase til Bjørndal en av hovedsakene i bystyrets møte onsdag.
30.Resten bør Høyre og regjeringspartnerne ikke sluke, men reservere for papirkurven.
Similar words

 
 

reservere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) reserverereserverendereservert
Indikative
1. Present
jegreserverer
dureserverer
hanreserverer
vireserverer
derereserverer
dereserverer
8. Perfect
jeghar reservert
duhar reservert
hanhar reservert
vihar reservert
derehar reservert
dehar reservert
2. Imperfect
jegreserverte
dureserverte
hanreserverte
vireserverte
derereserverte
dereserverte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde reservert
duhadde reservert
hanhadde reservert
vihadde reservert
derehadde reservert
dehadde reservert
4a. Future
jegvil/skal reservere
duvil/skal reservere
hanvil/skal reservere
vivil/skal reservere
derevil/skal reservere
devil/skal reservere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha reservert
duvil/skal ha reservert
hanvil/skal ha reservert
vivil/skal ha reservert
derevil/skal ha reservert
devil/skal ha reservert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle reservere
duville/skulle reservere
hanville/skulle reservere
viville/skulle reservere
dereville/skulle reservere
deville/skulle reservere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha reservert
duville/skulle ha reservert
hanville/skulle ha reservert
viville/skulle ha reservert
dereville/skulle ha reservert
deville/skulle ha reservert
Imperative
Affirmative
dureserver
viLa oss reservere
derereserver
Negative
duikke reserver! (reserver ikke)
dereikke reserver! (reserver ikke)
Your last searches