Norwegian-Dutch translation of ruglet

Translation of the word ruglet from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ruglet in Dutch

ruglet
kvantitetadjective boordevol, propvol
Similar words

 
 

More examples
1.Den er rund og har et ruglet hardt skall som skifter i gulgrønt.
2.Den totale lysmangel, monotonien i den sorte flaten, brytes av en smal ruglet hvit linje som skyter opp ved teppets midtakse, mens den avsetter to sidelinjer som indikerer stigning, men så grentynne at de holder på å bli oppslukt av mørket.
3.Fjellbilder fra Rondane og Ringebu har en grafisk virkning og gir materialopplevelse i snehud over vidda og ruglet stenlandskap mot flat horisontlinje.
4.Den vilkårlige fjærdekor mot grovt og ruglet knyttet sort bakgrunn - det lette og det stofflig tunge forenes i en enkel teatralsk effekt.
5.Eller hva med et strykebrett med ruglet stein på flaten hvor fossiler kan avleses ?
Your last searches