Norwegian-Dutch translation of ruiner

Translation of the word ruiner from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ruiner in Dutch

ruiner
generellnoun ruïne [f]
Derived terms of ruiner
Similar words

 
 

More examples
1.Materialet er for Oslos vedkommende temmelig spesielt, idet et titalls middelalderske kirkebygninger ligger i ruiner her, forklarer førsteantikvar Christie.
2.Baalbek var i sin tid en viktig turistattraksjon med sine romerske ruiner.
3.Begivenheten finner sted i Hotel Berlin, et kjent berlinerhotell, som ble reist i Kurfürstenstrasse i 1958 på det område i bydelen Tiergarten, der så å si alt lå i ruiner efter krigen.
4.Brannen som la eneboligen i ruiner var muligens påtent, politiets efterforskning bragte på det rene at det var sprøytet olje i huset på det stedet brannen oppsto.
5.Bulldozere rydder gatene for ruiner og avfall.
6.Byer var lagt i ruiner.
7.CERN ble etablert efter annen verdenskrig, da europeisk forskning lå i ruiner.
8.DEN østtyske staten har utvilsomt hatt stor fremgang siden den oppstod av krigens ruiner i 1949.
9.Da årtiers slit ble lagt i ruiner og aske.
10.De allierte gjorde også sin store tabbe da de efter mange nederlag for å bryte gjennom" Gustavlinjen" ved Cassino, bestemte seg for å sette inn 300 bombefly og legge det verdensberømte benediktinerklosteret Monte Cassino i ruiner.
11.De bruddstykker og ruiner av fortidens og samtidens uttrykk som ligger foran oss, må det (igjen) slåes gnister av.
12.De fleste bygningsminner og ruiner minner om den tiden almuen fikk slepe og slite for danske og norske riddere eller prester.
13.De kom til det blomstrende sentrum Luni, men fant det for godt å legge byen i ruiner fordi de trodde det var Roma de hadde erobret !
14.De skal bygge opp igjen gamle ruiner, gjenreise det som før ble lagt øde" het det i prekenteksten for denne første søndag i det nye kirkeår, den første dag i en ny epoke for Vålerengen kirke.
15.Deler i så måte skjebne med de fleste av Tibets helligdommer, stadig stengt eller i ruiner.
16.Den" stofflige" behandling av middelalderkirkene vil altså i utstrakt grad måtte bygges på studier av ruiner og bygningsmaterialistiske funn.
17.Den gir håp i en situasjon da nye generasjoner opplever en indre felles virkelighet som vår kulturs ruiner.
18.Dessuten mente han strøket er uegnet til boligformål og at det ved rivninger kan bli avdekket bevaringsverdige ruiner.
19.Det er lite som minner om blodige kamper og en by i ruiner her i havnen i Anzlo idag, fastslår Ragnar Wiik (til høyre) i samtale med bystyremedlem Ennio Silvestri som har samlet sammen til et lite krigsmuseum i byen.
20.Det haster ikke med at sosialismen skal gjøre ende på religionen, og det med å lage ruiner av klostrene hører fortiden til.
21.Det som var verdier for mellom 15 og 20 millioner kroner, står nå tilbake som forvridde ruiner.
22.Efter strabaser i sol og ruiner går vi igjen ombord, og" Nile Beauty" glir videre oppover langs siv og sandbanker.
23.Enhver taler sitt eget formsprog på tradisjonens såvel som modernismens ruiner.
24.FLERE av de kirkelige arrangementer har også et innslag med omvisning, eller vandringer, i de gamle bygninger og ruiner.
25.Filmen skildrer jo hvordan mennesker som har overlevd bomben tenker, og hvordan de handler i en meningsløs tilværelse der alt bare er ruiner og døde mennesker.
26.For det er da et dristig kunststykke i dagens verden å rope ut gledesbudskap til fengslede, frigjøring til dem som er lenket og si at de motløse skal synge lovsanger og at ruiner skal gjenreises til liv ?
27.Forkullede bjelker, rykende ruiner og svart vann dekker gulvet i sydskipet, sa hun.
28.Følger man bekken fra Isebakktjern, står man plutselig foran en rad av store ruiner.
29.Før møtet hadde han sagt at dersom klubben besluttet å suspendere ham for godt, var hans forballkarriere lagt i ruiner.
30.Først efter at klosteret var lagt i ruiner, rykket de tyske fallskjermsoldatene inn og spekket de sammenstyrtede bygninger med kanoner og maskingeværreder.
Your last searches