Norwegian-Dutch translation of rutine

Translation of the word rutine from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rutine in Dutch

rutine
generellnoun routine [f]
  databehandling noun routine [f]
Synonyms for rutine
Derived terms of rutine
Similar words

 
 

More examples
1.Det er vanskelige forhold med skiftende vind, og det kreves adskillig med rutine for ikke å miste fart og rytmen.
2.Det kreves en helt spesiell rutine for å laste så store tepper, og vi bruker truck med eget utstyr for å få dem over på bil.
3.Det vi må forhindre er at det blir rutine og vanlig praksis at korridorene er fullt belagt.
4.Dette er et inngrep som er svært vanlig, nærmest rutine, på mange for tidlig fødte som må ligge i respirator, sier Langslet.
5.Dette er et ledd i en rutine vi har for å holde våre ansatte orientert om hvilke overnattingstilbud som finnes i byen.
6.Dette er rutine i lignende tilfeller i utlandet.
7.En garvet 26åring med den nødvendige selvtillit og rutine efter 1215 sabotasjeaksjoner og commandoopplæring i England.
8.Er det rutine å kontakte metallarbeiderforbundene i hele VestEuropa ?
9.Experience, svarer Tore, det betyr erfaring eller rutine.
10.Jeg bryr meg lite om hva folk mener om min manglende rutine.
11.Jeg er egentlig ikke nervøs foran søndagens start, men er likevel fullt klar over at manglende rutine kan komme til å felle meg.
12.Jeg syntes jeg skaffet meg viktig erfaring og rutine foran OL, sa trønderen.
13.Jevnheten er vår styrke, sier Odd Cooper, som skulle ønske at spillerne hadde litt mer rutine.
14.Men, blir det ikke rutine av å spille i samme band år ut og år inn ?
15.Nei, ikke når det dreier seg om en mosjonist med så mye rutine.
16.Rutine og hemmelige knep, gir Marthinsen som forklaring på seieren.
17.Sammenlignet med dem hun konkurrerer med har hun alt : styrke, hurtighet, rutine og psykisk balanse.
18.Tollvesenet er blitt adskillig mer pågående enn tidligere, mer taktiske og med en stadig større rutine og erfaring, sier Hval.
19.Vi har nå i samarbeide med Luftfartsverket utarbeidet en vanntett rutine for hvordan ferdsskrivere under slike omstendigheter skal utleveres, opplyser Hultgren.
20.Vil disse ivrige, unge journalistene sette sitt preg på de redaksjonene de skal arbeide i, eller vil de havne i den rutine som er vanlig de fleste steder ?
21.Å få gjenstander, natur eller mennesker til å ligne et håndverk og rutine.
22.28åringen har med andre ord rutine i massevis og iår skal VMtrofeet ; eller Canadas Silver Broom som det heter, bringes hjem til Snarøya.
23.Alagsstallen består av en blanding av ungt og gammelt, pågangsmot og rutine hånd i hånd.
24.Alle ungguttene har fått to år til på baken, og stiller med mer rutine nå.
25.Alt dette kan være en del av dagens rutine.
26.Ambisjonene på idrettsbanen er ikke lenger på topp, men hennes rutine er god å ha søndag.
27.Amnesty International skriver i en rapport at tortur av politiske fanger synes å ha blitt rutine i Libya.
28.Andre kan kanskje si at det må bli kjedelig rutine, men selv føler jeg det ikke slik.
29.Annenmaskinisten kan ikke få fullrost kaptein Egil Olav Endresen som med streng rutine hadde drillet sitt mannskap på at en slik situasjon kunne inntreffe.
30.Arrangementet ble gjennomført med stor rutine, og under stor interesse blant publikum.
Your last searches