Norwegian-Dutch translation of satellitt

Translation of the word satellitt from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

satellitt in Dutch

satellitt
astronautikknoun satelliet [m]
  astronominoun satelliet [m]
Synonyms for satellitt
Similar words

 
 

More examples
1.Den politiske avgjørelse er falt her og nå", sa kilden, og understreket at det avgjørende motiv er ønsket om" ikke å miste den teknologiske buss" i satellitt og romfartsalderen.
2.Det nordiske publikum vil bli tilbudt store muligheter til å velge TVprogrammer fra et omfattende internasjonalt utbud via satellitt", heter det i en oversikt over hva som kan ventes når britiske, vesttyske, franske og andre ikkenordiske satellitter kommer i gang, og kan mottas over store deler av Norden.
3.All avstandsmåling via satellitt i Norge må samles i Tromsø, og det vil være naturlig at dette skjer i forbindelse med en utbygging av Tromsø Telemetristasjon, sa direktøren ved forskningsstiftelsen ved Universitetet i Tromsø, professor Olav Holt, på seminaret.
4.Alle bør kunne få ta ned utenlandske TVsendinger via satellitt, forutsatt at de har skaffet seg de nødvendige avtaler med sendeselskapene, sier kulturminister Lars Roar Langslet.
5.Det nordiske prosjektet dreier seg om å lage og skyte opp en eksperimentell satellitt.
6.Konklusjonen på studien av Veslefrikk er at det skal gjøres nærmere undersøkelser om muligheten for en utbygging av feltet - mest sannsynlig som en satellitt til Oseberg, sier Lavik.
7.Kulturdepartementet viser likevel til at det finnes andre alternativer, både via satellitt og i bakkenett, og har derfor ikke tatt stilling til prosjektet ut over at formidling via ECS synes uaktuelt.
8.Målet må være å utvikle mottagerutstyr som gjør det mulig for redningslederne ved hovedredningssentralene selv å motta nødsignaler fra satellitt, sier stasjonssjef Einar Ellingsen ved Tromsø Telemetristasjon.
9.Vi er inne i forhandlinger om fjernmålingsoppdrag via satellitt med Pakistan, Thailand, SaudiArabia og Nicaragua.
10.Vi har bevist at vi kan hente inn igjen en satellitt og enten reparere den der ute eller bringe den tilbake til Jorden, sier han.
11.3SATprogrammet blir i dag sendt over den europeiske satellitt ECS samt kabelnettet i de tre land.
12.450 søknader gjelder drift av nærradio, 180 har søkt om å få starte lokale TVsendinger og 120 vil formidle utenlandske TVprogrammer som sendes over satellitt.
13.Alle data kan samles i datamaskinen over et visst tidsrom, eller de kan fortløpende sendes til brukerne over vanlig telenett eller over for eksempel satellitt.
14.Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet ber imidlertid Regjeringen fortsatt arbeide for å fjerne all reklame fra TVsendingene via satellitt.
15.Astronauten George Nelson måtte søndag, efter to mislykkede forsøk, gi opp forsøket på å hente inn igjen den skadede satellitt Solar Max.
16.Astronautene ombord i romfergen" Discovery" reddet igår en ny satellitt som var kommet på avveie ute i verdensrommet.
17.BBC mener at tidspunktet er det rette fordi mange land forbereder satellitt og kabelfjernsyn.
18.Bakgrunnen er kulturminister Lars Roar Langslets utspill nylig om å avskaffe restriksjonene på mottagning av TVsendinger via satellitt, samt TVprodusenten Luxors mottagning og visning av tre utenlandske fjernsynskanaler via kommunikasjonssatellitt uten konsesjon fra Televerket under telematikkmessen denne uken.
19.Begge bøkene handler om at vi er på full fart inn i et samfunn der datateknikken kombineres med alle former for kommunikasjonsnett fra telefon til kabelTV, eterbåren TV og radio via satellitt.
20.Bildene, som er tatt av en satellitt fra ca. 500 kilometers høyde, viser at skipet blir bygget i to deler.
21.Bildene og samtalen ble direkte overført via satellitt til London.
22.Blant annet peker direktoratet på at store deler av den norske befolkningen allerede mottar fjernsynsreklame via satellitt.
23.Bløtkake med motiv fra Svalbard og Norge, med en satellitt i marsipan, ble servert med kaffe.
24.Både direktør Berg og andre anbefales selve undersøkelsen" Publikums reaksjoner på satellitt og lokalfjernsyn" fra Institutt for presseforskning.
25.Da sendes en ny satellitt opp med den oppgave å registrere gammastråling fra rommet.
26.Da skal to astronauter begi seg ut i rommet for å hente inn igjen og reparere en defekt satellitt.
27.Danske Bang Olufsen kunne allerede vise en programmerbar TVtuner som automatisk vrir antennen i riktig stilling når man trykker på knappen for ønsket satellitt.
28.De kan via satellitt sendes til brukere på land.
29.Den britiske regjering ønsker å introdusere" direkte fjernsyn via satellitt" (DBS), men BBC har gjort det klart at selskapet på det nåværende tidspunkt ikke alene har råd til å investere de nødvendige 3,8 milliarder kroner.
30.Den europeiske romorganisasjonen ESA utvikler nu en havobserverende satellitt, ERS1, som efter planen vil bli skutt opp i 1987.
Your last searches