Norwegian-Dutch translation of satellittstat

Translation of the word satellittstat from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

satellittstat in Dutch

satellittstat
politikknoun satellietstaat [m]
Similar words

 
 

More examples
1.At en satellittstat tar imot velvillige signaler fra det land man nettopp er iferd med å henge ut som en potensiell fare for freden i Europa, og dessuten har planer om å besøke, motvirker selvfølgelig kampanjens mål.
2.Dersom dette ikke lykkes og Nicaragua blir en satellittstat efter kommunistisk mønster, som ser det som sin oppgave å eksportere systemet også til de andre sentralamerikanske land, vil problemene ramme USA så sterkt at det klart vil gå ut over deres evne og vilje til å følge opp sin rolle som sikkerhetsgarantist i Europa.
3.Men diplomatiske observatører i Damaskus advarer i klare ordelag mot det de betegner som den vrangforestilling at landet er blitt en sovjetisk satellittstat, en oppfatning som spesielt later til å ha slått rot i USA.
4.President Kerekou understerker at Benin ikke er noen satellittstat til noen - selv om landet er marxistleninistisk.
Your last searches