Norwegian-Dutch translation of satt

Translation of the word satt from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

satt in Dutch

satt
kroppadjective gedrongen, kort en dik, stevig gebouwd, zwaar gebouwd
Synonyms for satt
Derived terms of satt
Anagrams of satt
Similar words

 
 

More examples
1.... satt intetanende i fotoautomaten...
2.Afrika" er satt i stand gjennom Ung Jobbprosjekter.
3.Burene" langs Ringveien, ni ialt, er satt opp som en del av et forskningsprosjekt i regi av Norsk institutt for luftforskning (NILU), landbrukshøyskolen på Ås og Veidirektoratet.
4.Da er det forslagets realisme som blir satt på prøve.
5.De satt rundt bordene og så misunnelige på dem som hadde kapra seg en lokal sjarmør".
6.Den utakknemlige smålighet er her satt i system av hele vår forsvarsledelse.
7.Dermed må den også ta fullt ansvar for at kreftene ikke blir satt inn mot arbeidsløsheten".
8.Det dreier seg om en grunnleggende kommunikasjonskløft mellom de som er satt til å lørdagsunderholde store deler av det norske folk - og deres publikum.
9.Det eneste jeg har satt spørsmålstegn ved," skriver ministeren," er om det er rimelighet i å utstrekke dette prinsippet til også å gjelde nye og usedvanlig kostbare tilbud i f.eks. video og EDB til et smalt og i regelen særdeles ressurssterkt publikum.
10.Det er satt ned et utvalg som vil drøfte de mer prinsipielle sidene ved ansvarsforhold i Oslo kommune, og har saken om Sosialsentralen som en referanse.
11.Det er åpenbare taktiske grunner til at Arbeiderpartiets ledende talsmenn i Stortingets trontaledebatt og nå sist i finansdebatten har satt inn kraftige angrep på mellompartiene i regjeringen, og da særlig på Senterpartiet.
12.Det polske spørsmål hadde satt vår egen eksistens på spill," sa Churchill," ikke bare imperiets, men nasjonens".
13.Dette er noe av budskapet i Romerikeskampanjen for fosfatfrie vaskemidler som blir satt i gang tirsdag 8. mai. Kampanjen får støtte fra blant annet Miljøverndepartementet, Statens informasjonstjeneste og en rekke lokallag og foreninger.
14.Dette virker på meg uhyre udemokratisk, ja, det virker nærmest folkedemokratisk, for å bruke dette superord som anvendes i land hvor det uopplyste pampeveldet virkelig er satt i sitt trege og umenneskelige system.
15.Donau" eksploderte, og ble satt på land ved Drøbak, med bare baugen over vann.
16.Du skulle bare vite hva du egentlig har satt i gang med din oppdagelse".
17.Efterat Per Busk ble overført til E2 (på Tunga) slik at han kunne delta i det vanlige fellesskap (han satt først isolert) i fritiden, kunne man raskt registrere hans negative aktivitet blant de innsatte.
18.En arbeidsstyrke på mer enn syv hundre tusen, - menn straffet med kastraksjon og dømt til straffarbeide - ble satt til å bygge Apangpalasset og keiserens grav ved Lifjellet.
19.En gigantomani satt i system", sier Finne.
20.Et avgiftsmonstrum" var stemplet som for to år siden ble satt på hele prosjektet, og denne karakteristikken har nå fått støtte fra den høyeste vesttyske domstol.
21.Felles Framtid, felles ansvar" er kampanjens slagord, og med denne rettesnor har de fleste ungdomsorganisasjoner i landet i samarbeide med fem uhjelpsorganisasjoner satt seg som mål å skaffe penger til forskjellige konkrete utviklingsprosjekter i Afrika, Asia og LatinAmerika.
22.Fjodor M. Dostojevskij - et dikterliv" har den norske professoren satt som titel på sin bok.
23.For oss er det uakseptabelt at tyske våpen enda en gang vil kunne bli satt inn mot jøder," sa Shamir.
24.Gjennom utstillingen ønsker vi å understreke hvordan våre bygg ikke opptrer alene som enkeltstående byggverk, men at de er forsøkt satt inn i en bevisst sammenheng med omgivelsene", heter det blant annet i en instruktiv katalog.
25.Godordene stod i kø, da forfatteren Jan Kjærstad fredag fikk ytterligere et bevis på at han blir satt pris på, i form av Mads Wiel Nygaards Legat 1984.
26.Grovarbeidet" har ofte bestått i at hun har satt seg grundig inn i forholdene på de stedene vi har bodd rundt omkring i verden.
27.Hele øya satt i husarrest mens de nye herrene trålet rundt efter Bishopmedarbeidere.
28.Hvor mye folk er det her ?" var det første Ingrid Kristiansen spurte Arne Haukvik efter at hun hadde satt verdensrekord på 5000 meter.
29.Hvorefter den fremholder at" det forekommer oss at forbrukerstatsråden har en like stor oppgave med å sprenge de barrierer som her er satt opp.
30.I gamle dager var det ikke uvanlig at syke og vanskapte ble satt ut i skogen.
Your last searches