Norwegian-Dutch translation of sementering

Translation of the word sementering from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sementering in Dutch

sementering
metallurginoun cementeren [n]
Similar words

 
 

More examples
1.Det har utvilsomt bidratt til å bedre klimaet mellom sosialistregjeringen og de væpnede styrker, som er en forutsetning for en fredelig indrepolitisk utvikling og sementering av det nye demokratiet.
2.Og ved å hevde dette syn, bidrar man øyensynlig til en ytterligere sementering av Den Rådende Sannhet.
3.De to nye selskapene skal tilby tjenester innen såkalt brønnstimulering og sementering.
4.En" sementering" av avtalen, som jo gir SAS fortrinsrett til ruteflyvning på utlandet, betegner Jakobsen som urealistisk.
5.For Oslobanken, med sin sterke veksttakt, vil en slik sementering være særlig uheldig.
6.Selskapene tilbyr tjenester innen brønnstimulering og sementering.
Your last searches