Norwegian-Dutch translation of sende

Translation of the word sende from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sende in Dutch

sende
generellverb sturen, zenden
  telekommunikasjonerverb richten
  transportverb verzenden, verschepen
  postverb zenden, verzenden, versturen
  televisjonverb uitzenden
  informasjonverb overbrengen
  retningverb zenden, sturen
  personverb zenden, wegsturen
Synonyms for sende
Derived terms of sende
angrensende, avsende, avsendende, avsender, avvisende, bevisende, bli rasende, brusende, busende oppførsel, busende livsstil, sende, ettersende, finne passende at, fjasende oppførsel, flåsende, flaksende, fnisende, knisende, lite overbevisende, forkrossende, forurensende emne, forbausende, forbausende bra, fresende, fråtsende, glinsende, gnissende, gjøre glinsende, gjøre rasende, handelsreisende, hårreisende, hasende, i rasende fart, knasende, kjøre i rasende fart, kringreisende skuespiller, kringreisende skuespillerinne, kringreisende tivoli, lysende, lysende festspill
Anagrams of sende
More examples
1.Afghanistankomiteen planlegger å sende to helseteam bestående av en lege og en sykepleier hver til Afghanistan i august / september iår.
2.Det er ikke riktig å sende bort de av min fars kvinner som ikke hadde noen sønn.
3.Det er unødvendig å sende et trenerteam til Frankrike for å plukke opp fotballtaktiske poenger.
4.Fanny og Alexander"," Animalen" og" Jacob von Tyboe" er noen av godbitene NRK skal sende i fjernsynet i julen.
5.Hvis direktøren fastholder sin avgjørelse, skal han uten opphold sende klagen til Fengselsstyret med anstaltens uttalelse".
6.I kulissene" lørdag 21. januar skriver Aftenposten at Oslo formannskap har vedtatt å sende undertegnede på representasjonstur til Sarajevo i forbindelse med vinterolympiaden.
7.Marit" måtte sende ny anke til fylkesmannen.
8.Men en kan pålegge arbeidsgiver å sende skriftlig bekreftelse på bruttolønn i de angjeldende måneder, samt trukket skatt, slik at tilbakebetaling kan foretas av kemneren.
9.Nikkerne" i TV overskred klart grensene for hva NRK bør sende.
10.Når et barn uansett nedre alder tas opp i institusjon under helsevesenet utenfor barnets hjemkommune, skal institusjonen undrerette skolestyret i barnets hjemkommune, som skal sende melding til skolestyret i institusjonens vertskommune.
11.Sosiale problemer og narkotika vil hope seg opp og så stor er ikke Jan Mayen at vi kan sende alle dit !
12.Spanholm" fikk slagside og kantret til styrbord side, så det er uforståelig at senderen ikke løsnet, fløt opp og begynte å sende.
13.Svenn Stray synes forslaget fra fredsprisvinner Esquivel om å sende en fredsbåt fulgt av minesveipere til Nicaragua kan være en positiv markering i forhold til mineleggingen av nicaraguanske farvann.
14.Vi skulle gjerne ønske å sende ut flere, men litt statistikk kan være på sin plass.
15.Å gjøre dem til bidragsydere og ikke bidragssnytere", bemerket Syse, som når det gjaldt Jernverket fremholdt at dersom forutsetningene nok engang kommer til å svikte, kan bedriften ikke som før bare fortsette å sende regningen over til Staten.
16.(NTBs korrespondent) Flyktningestrømmen til Sverige fortsetter, og myndighetene er nå tilbakeholdne med å sende dem tilbake til Libanon.
17.Kostnaden" ved å sende ni i stedet for åtte mannlige langrennsløpere til OL, er at en leder må flyttes ut fra Igman hvor innkvarteringskapasiteten er begrenset.
18.Alle har selvfølgelig anledning til å sende saker inn til Idrettsstyret, sier Skaset, som ikke er i stand til å se at det er et tilbakeskritt å erstatte det stive komiteveldet med en ledigere form basert på konsulenter.
19.Amerikanerne får en representant med i styret og skal også sende en av sine klubbspesialister til Manila.
20.At kommunene skal gis konsesjonsmyndighet og avgjøre hvem som skal få sende nærradio og lokalTV er forøvrig stikk i strid med innstillingen til det offentlige nærradioutvalget som avgav innstilling i desember 1982.
21.Da blir vi tvunget til å drive efter det samme prinsippet som legene, nemlig å sende regningen med pasienten, som i sin tur må søke refusjon på trygdekontoret.
22.De foretar analysen, vi vurderer ut fra vårt reglement om det er grunnlag for å sende saken til Domsutvalget, svarer juristen og organisasjonssjefen i NIF, Harald Tronvik.
23.De får bare sende regning hvis de mener de har noe til gode.
24.De utenlandske banker bør vente med å sende inn sine etableringsansøkninger til reglene er nærmere fastlagt, sa finansminister Rolf Presthus under gårsdagens bankdebatt i Stortinget.
25.Den har vi ennå ikke fastlagt, men vi vil helst sende i seks til åtte timer pr. dag.
26.Det dreier seg om fra 8 til 25 millioner, avhengig av blant annet hvor mye man skal sende, sa han.
27.Det er et behov i Polen for det vi kan sende, med det er klart at behovet varierer i de forskjellige landsdelene, sier Hunsager.
28.Det er like greit å la juniorlaget tape 200 som å sende Alagspillerne ut til latter for samtlige på Jordal Amfi.
29.Det er lite trolig at vi vil sende noen formell protest til EF.
30.Det er litt dristig å sende alle ut av huset samtidig, men FAD er et utradisjonelt departement og vi ser på forværelsesdamene som en meget viktig del av staben.
Similar words

 
 

sende as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) sendesendendesendt
Indikative
1. Present
jegsender
dusender
hansender
visender
deresender
desender
8. Perfect
jeghar sendt
duhar sendt
hanhar sendt
vihar sendt
derehar sendt
dehar sendt
2. Imperfect
jegsendte
dusendte
hansendte
visendte
deresendte
desendte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sendt
duhadde sendt
hanhadde sendt
vihadde sendt
derehadde sendt
dehadde sendt
4a. Future
jegvil/skal sende
duvil/skal sende
hanvil/skal sende
vivil/skal sende
derevil/skal sende
devil/skal sende
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sendt
duvil/skal ha sendt
hanvil/skal ha sendt
vivil/skal ha sendt
derevil/skal ha sendt
devil/skal ha sendt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle sende
duville/skulle sende
hanville/skulle sende
viville/skulle sende
dereville/skulle sende
deville/skulle sende
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sendt
duville/skulle ha sendt
hanville/skulle ha sendt
viville/skulle ha sendt
dereville/skulle ha sendt
deville/skulle ha sendt
Imperative
Affirmative
dusend
viLa oss sende
deresend
Negative
duikke send! (send ikke)
dereikke send! (send ikke)
Your last searches