Norwegian-Dutch translation of skjenke

Translation of the word skjenke from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skjenke in Dutch

skjenke
presangverb geven, schenken
  giverb verlenen, schenken, bijdragen
Synonyms for skjenke
Derived terms of skjenke
More examples
1.Det har slått meg i det siste at jeg som ung mann i min fullkomne enfoldighet studerte det jeg syntes var morsomt - uten å skjenke det matnyttige eller fornuftige en tanke.
2.Bergen Bank har vært så generøs å skjenke 75 000 kroner og har stilt garanti mot underskudd.
3.Bogstad kro får skjenke øl og vin hele året, og kafe Justisen i Pløensgate får servere eksportøl.
4.Bystyret vedtok å rette en henvendelse til Sosialdepartementet om å foreslå en lovendring om at skjenke og ølavgiftene skal tilfalle kommunene og øremerkes til edruskapsforebyggende arbeide.
5.Da Jozef og Lucyna vandret rundt i sitt nye hjem, åpnet skapdører, strøk over bordflater og for første gang på lange tider kunne skjenke et glass melk til sine barn, sto en verden å lese i to par øyne.
6.Da han gikk i 2. middel, skrev han en stil som gikk ut på at hvis han var millionær, ville han skjenke Oslo en opera.
7.Da politimannen kom inn igjen, var Turi i ferd med å skjenke seg sin tredje kopp kaffe den formiddagen.
8.De fleste ballettantrekkene som nå henger på veggen i Teatermuseet, har tidligere ligget på loftet hos Jurunn Kirkenær, som fornuftig nok fant det mer tjenelig å skjenke dem til museet.
9.De to første døgnene, efter rakettangrepet, da maskinsjef Kjell Amundsen og kaptein Endresen sto alene ombord, hadde de det svært travelt og kunne ikke skjenke julefeiringen en tanke.
10.Den nye hotelloven medfører visse restriksjoner for enkelte av SAShotellets etablissementer, allikevel vil skjenke og åpningstiden utvides flere steder på hotellet.
11.Den tyske løytnant Lambert fra Sæter viser sin grenseløse generøsitet ved å skjenke beboerne på Lambertseter uinnskrenkede eiendoms og bruksrett til området.
12.Det bør bli 150 000 barnehaveplasser til, uttalte debattanten også, uten å skjenke en tanke at dette betyr å la 150 000 nye barnehjerter få føle hva ulykkelig kjærlighet vil si.
13.Det var dette selskapet som ville skjenke Sandefjord kommune 40 millioner kroner i 1970årene.
14.Efter det Aftenposten forstår, vil man beholde den nåværende ordning med at Vinmonopolet skal ha enerett på å skjenke brennevin og mulighet til å stille strenge betingelser overfor bevillingshaver.
15.Endelig får La Pizza holde åpent til ett, og stedet får øl og vinrett, med henstilling om bare å skjenke svake viner til klokken 00.30.
16.Endelig skal de folkevalgte avgjøre om serveringsstedet Noble Dancer fortsatt skal få skjenke brennevin.
17.Formannskapet i Oslo ga onsdag skjenke og serveringsbevilling til flere sentrumsnattklubber, slik at de kan skjenke brennevin til halv fire om natten, og holde åpent til klokken fire.
18.Fremskrittspartiet stemte for å fjerne ølsalgs og skjenkeavgiften, mens Kristelig Folkeparti fikk oversendt et forslag om at Oslo skal henstille til Sosialdepartementet om lovendring slik at skjenke og ølavgiften i sin helhet tilfaller kommunen og øremerkes edruskapsforebyggende tiltak.
19.Gabelshus / Ritz Hotel får skjenke øl, vin og brennevin til sluttede selskaper til klokken 01.30.
20.Han ser kaffekannen på bordet og lener seg frem for å skjenke i en kopp til seg selv - og spør meg om kanskje jeg også vil ha...
21.I sin omslagstekst fastslår Red Mitchell at Lailas stemme får ham til å tenke på flytende gull, og denne bassist av verdensklasse har bare superlativer å skjenke de øvrige medvirkende også og for en gangs skyld kan en anmelder bare kontrasignere omslagsteksten !
22.Jeg vil alle skjenke så det haver klem," står det på en ølbolle fra 1826.
23.Kanskje ville forfatteren og videnskapsmannen skjenke en donasjon ?
24.Men idet Turi skulle til å skjenke opp kaffen, så hun enda en konvolutt.
25.Rastaurant Holberg på SAShotell får lov til å skjenke brennevin en halv time lenger enn det vi skrev, nemlig til klokken 00.30.
26.Saba A / S vil forsyne barna med gratis bleier det første halve året, og Simo i Fredrikstad vil skjenke en spesiallaget barnevogn.
27.Stadig færre kommuner opprettholder et forbud mot å selge eller skjenke pils.
28.Stedet Renegat, som drives i samarbeid med arbeidsløse, får skjenke øl og vin til klokken 00.30, med henstilling om bare å skjenke svake viner, og får holde åpent til klokken 01.00.
29.Det hele vil koste ca. 200 000 kroner, 60 000 betales av orkesterets kasse, de resterende 140 000 har Elf Aquitaine sagt seg villig til å skjenke oss.
30.Begivenheten ble kjent igår, i forbindelse med IBMs 50årsjubileum som selskapet ønsker å markere ved å skjenke denne storslåtte gave til Oslo by.
Similar words

 
 

skjenke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) skjenkeskjenkendeskjenket
Indikative
1. Present
jegskjenker
duskjenker
hanskjenker
viskjenker
dereskjenker
deskjenker
8. Perfect
jeghar skjenket
duhar skjenket
hanhar skjenket
vihar skjenket
derehar skjenket
dehar skjenket
2. Imperfect
jegskjenket
duskjenket
hanskjenket
viskjenket
dereskjenket
deskjenket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde skjenket
duhadde skjenket
hanhadde skjenket
vihadde skjenket
derehadde skjenket
dehadde skjenket
4a. Future
jegvil/skal skjenke
duvil/skal skjenke
hanvil/skal skjenke
vivil/skal skjenke
derevil/skal skjenke
devil/skal skjenke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha skjenket
duvil/skal ha skjenket
hanvil/skal ha skjenket
vivil/skal ha skjenket
derevil/skal ha skjenket
devil/skal ha skjenket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle skjenke
duville/skulle skjenke
hanville/skulle skjenke
viville/skulle skjenke
dereville/skulle skjenke
deville/skulle skjenke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha skjenket
duville/skulle ha skjenket
hanville/skulle ha skjenket
viville/skulle ha skjenket
dereville/skulle ha skjenket
deville/skulle ha skjenket
Imperative
Affirmative
duskjenk
viLa oss skjenke
dereskjenk
Negative
duikke skjenk! (skjenk ikke)
dereikke skjenk! (skjenk ikke)
Your last searches