Norwegian-Dutch translation of slå inn

Translation of the word slå inn from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

slå inn in Dutch

slå inn
generellverb inslaan, kapotslaan
  pakkeverb inpakken, verpakken
  presangverb inpakken, verpakken
  dørverb inbeuken, intrappen, rammen
Derived terms of slå inn
Similar words

 
 

More examples
1.Delt ansvar" ved overproduksjon er en farlig vei for Staten å slå inn på.
2.HUSK SLÅ INN VINGEN" står det granngivelig å lese med illevarslende røde bokstaver på en stolpe i rundkjøringen.
3.Til vår forundring - og glede - ser vi at Arbeiderpartiet nå kan tenke seg å slå inn på den samme linjen.
4.Det har vært bekymring for at dette kan misbrukes av dem som måtte slå inn på en forbryterbane.
5.Dette er et grunnleggende bidrag til at vi argentinere i fremtiden fullt ut kan forstå i det minste hvilken vei vi ikke skal slå inn på mer.
6.Hva fikk deg til i en alder av syv år å slå inn på nettopp kombinert ?
7.Jeg tror heller ikke at det fra vår side vil bli aktuelt å pålegge våre kassaoperatører å nekte å slå inn CocaColaprodukter som kundene plukker med seg.
8.Akershus Høyre har siden regjeringsskiftet i 1981 stått sterkt på at Regjeringen måtte legge om den tidligere politikken og slå inn på en by og tettstedsvennlig linje til fordel for de store befolkningsgruppene som bor her.
9.At Statoil vil slå inn på samme vei, blir avvist overfor Aftenposten, men offisielt har Statoil ingen kommentarer til meldingen i svensk fjernsyn.
10.Av generalpreventive årsaker kan det være hensiktsmessig med et raskt blikk på konsekvensene ved å slå inn på den veien som er foreslått.
11.Benedicte har sunget opera i fem år, og er blitt anbefalt å slå inn på den veien av profesjonelle sangere av verdensklasse.
12.De kan også ha gjort det lettere å få satt en forsoningspolitikk ut i livet - dersom partene viser vilje til å slå inn på en slik linje.
13.De som tar det som bys, vil ofte senere i livet stå overfor den situasjon at de føler seg bundet til et yrke de egentlig ikke har særlig lyst eller anlegg for, men har" ufrivillig" måttet slå inn på, med de vanskeligheter dette bevirker m.h.t. tilpasning, trivsel og ikke minst ydelser.
14.Den amerikanske ambassadør Donald Rumsfeld er reist tilbake til regionen med håp om å oppmuntre president Assad til å slå inn på en vei mot forsoning.
15.Dersom det blir gjennomført flere indiske prøvesprengninger, vil trolig også president Zia i Pakistan slå inn på den samme kursen, sier forskerne.
16.Dessuten er kortet sikrere å ha på seg enn sjekkhefte og kontanter, i og med at man må slå inn sin personlige kode på tastaturet for å kunne bruke det.
17.Det er en farlig vei å slå inn på.
18.Det er mulig at de revurderer sine kort og er rede til å slå inn på en ny vei.
19.Det er nok av andre forretningsmenn som har fortalt ham at de aldri ville tillate sine livsledsagere å slå inn på den vei Geraldine Ferraro har gjort.
20.Det halvhøye innlegget fra Knut Christiansen gikk over stillestående verter og Vidar Åsen kunne slå inn sitt andre mål på to kamper.
21.Det måtte før eller senere slå inn også over psykiatrien at verden utenfor er blitt mer individorientert.
22.Det skal bli interessant å se hvor mange man er nødt til å purre på, og om man også i Akershus efterhvert må slå inn på en fastere kurs.
23.Efter hennes bortgang er det uvisst hvilken retning de alliansefrie lands gruppe vil slå inn på, og likeledes uvisst hvem som vil ta førerskapet efter henne.
24.Faktisk fører sosialistregjeringen med sin omfattende omstrukturering av bl.a. de utsatte stål, kull og verftindustriene trolig en mer hardhendt - og i denne omgang" ikkesosial" - politikk enn noen høyreregjering ville våget å slå inn på, av frykt for de politiske ringvirkninger.
25.Fire mann alene med en back ble litt for mye, og Jukka Auvinen kunne slå inn pucken til side for Jim Marthinsen.
26.Her fremkom en sovjetisk misnøye med norsk politikk som tilsynelatende var så sterk at daværende stortingspresident Guttorm Hansen fant det nødvendig å gripe ordet og si at hvis man i Moskva virkelig mente at norske selvpålagte restriksjoner hadde liten verdi, var han for sin del beredt til å anbefale partiet å slå inn på en ny linje når han kom hjem.
27.Hva han vil slå inn på, er for tidlig å ha noen mening om, men han holder det ikke for usannsynlig at han i mer moden alder ender som bonde på heltid.
28.Hvem kan det være som ferdes på Solli plass og som ikke må glemme å slå inn vingen... ?
29.Hvilken politikk kuppmakerne vil slå inn på, vil bli fulgt med vaktsomme øyne - særlig av oljeproduserende land i Den persiske gulf, NordAfrika og Nordsjøen eftersom Nigeria er en viktig oljeprodusent og et ledende medlem av Organisasjonen av oljeproduserende land (OPEC).
30.Hvis den økonomiske politikken slår feil og det kan bli slutt på uavhengighetskrigen i Eritrea og Tigre, er det igjen muligheter for at Etiopia vil slå inn på en annen politisk kurs.
Your last searches