Norwegian-Dutch translation of slam

Translation of the word slam from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

slam in Dutch

slam
generellnoun slijm [m/n]
  geologinoun slib [n], slik [n]
Synonyms for slam
Derived terms of slam
Anagrams of slam
Similar words

 
 

More examples
1.The Grand Slam" betyr dessuten en ekstra bonus på en million dollars !
2.Bedriften oppfyller i dag med god margin hovedkravene i utslippstillatelsen, men det er konstatert overskridelser når det gjelder slam og tungmetallene krom og vanadium.
3.Den svenske vinneren av juniorenes Grand Slam i 1983 har trolig kapasitet til å utfordre McEnroe i kampen om å være nummer en i verden men på noen sikt.
4.Derfra blir den pumpet videre til Slemmestad, og bassengene som før ble brukt til slam utskillelse og lufting av kloakken, er ikke lenger i bruk.
5.Dessuten vil det bli bygget enklere anlegg der befolkningen kan drive med fiskeoppdrett og samtidig få verdifullt slam til jordbruket.
6.Det er i dag dekket av uforurenset slam.
7.Det er slam som har vært gjennom en komposteringsprosess i VEAS anlegg på Isi i Bærum som nå skal kunne brukes som jordforbedringsmiddel på plener og i blomsterbed.
8.Det har ligget i leire og slam, og folkene fra Forsvaret har ikke funnet rester efter mennesker ombord, opplyser politifullmektig Gunnar Olaf Gundersen ved SørVaranger politikammer.
9.Det kan være blandet til av lett tilgjengelige råvarer - soda, fosfater, kvartssand og slam fra Nilen.
10.Dette fordi det fører til motstrøm i treningsbanen, og det vil bygge seg opp slam.
11.Dette går igjen ut over landets økonomi, for elvene fører med seg mer slam og det oppstår problemer ved kraft og vanningsanlegg.
12.Her ble den så drept under fiske da slam og leire hvirvlet opp.
13.Hvirvlene river opp tette skyer av slam og leire, sedimenter som består dels av forvitringsprodukter og organisk materiale som skyldes ut fra kontinentene gjennom elvene, dels skall og skjeletter fra organismene i havet.
14.Hvis undersøkelser viser at slam som deponeres på Dyngadjupet gir store biologiske skadevirkninger i naboområdene, må utslippstillatelsen revurderes, mener Naturvernforbundet.
15.I Padderudvannet observerte vi at stoffer og partikler av tungmetaller fra veien legger seg lagvis som slam på bunnen det skjer altså ingen oppblanding underveis.
16.I løpet av fem år skal det leveres 10 000 kubikkmeter slam til landbruket i Oslos nabofylke.
17.Ifølge Medbø kan VEASanlegget vanskelig ta imot slam fra bilene på grunn av kapasitetsproblemer og generende luktplager ved tømmestedene.
18.Ivrige hender som skuffet til side leire og slam avdekket snart et brent stykke tre.
19.Med seier i det åpne franske mesterskapet, som er den fjerde av de fire" store", vil hun ha fullført tennisspillerens drøm," the Grand Slam".
20.Men selv om kommunen skal eksportere slam, vil dette materiale fortsatt bli brukt innenbys i den grad byens park og idrettsvesen har behov for det.
21.Navratilova - mangler bare en seier i Paris på å ta" Grand Slam".
22.Navratilova mangler bare en seier i Paris på å ta Grand Slam, den engelske betegnelsen for 1. plass i Flushing Meadows (USAmesterskapet), i det åpne australske mesterskapet, Wimbledon og det franske mesterskapet.
23.OLvinneren Edberg har iår tatt skrittet opp blant de 15 beste i verden efter at han ifjor vant juniorenes Grand Slam.
24.Og som sådan egnet til å more de svært mange, og noen flere Slam ! !
25.Problemer ligger i at endene ofte tettes til med rust og slam, noe som gjør det vanskalig å få ut vann.
26.Slam fra Bekkelaget renseanlegg skal kunne brukes til gjødsel på gårdsbruk i Akershus, har Oslos vei og vannutvalg vedtatt.
27.Slam fra kloakkrenseanlegg er et meget godt jordforbedringsmiddel.
28.Slam fra kloakkrenseanlegget VEAS i Asker, som hittil bare har vært brukt i landbruket, skal nå også kunne benyttes av anleggsgartnere og haveeiere.
29.Slam som blir igjen i tankene og som kommer til oss i tankbiler, er vanskelig å behandle.
30.Som 17åring ble han ifjor den første spiller til å vinne juniorenes" Grand Slam".
Your last searches