Norwegian-Dutch translation of småpenger

Translation of the word småpenger from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

småpenger in Dutch

småpenger
sumnoun peuleschil [m/f], peulschil [m/f], kleinigheid [f]
  pengernoun pasmunt [m/f], wisselgeld [n], kleingeld [n]
Synonyms for småpenger
Similar words

 
 

More examples
1.Dere slåss med hverandre om småpenger istedenfor å klargjøre overfor myndighetene hvorfor vi så sårt trenger tilskudd for å få frem denne type litteratur, avsluttet Lerheim.
2.Det er småpenger sammenlignet med hvilke summer som ellers brukes til ledighetsmidler og til voksenopplæring, sier hun.
3.Men 20 000 kroner i erstatning til folk som er rammet av kreft som følge av arbeidsmiljøet - er ikke det småpenger, Nandrup Dahl ?
4.125 millioner er for småpenger å regne i den enorme utenlandsgjelden på omkring 45 milliarder dollar som landet har.
5.Avisen har inntrykk av at landet nå kastes ut i en storkonflikt om rene småpenger, og at det skytes spurv med kanoner.
6.De offisielle summene er likevel småpenger sammenlignet med hva vestlige idrettsstjerner håver inn, uansett om de er" amatører".
7.Den representerte ikke småpenger.
8.Det blir neppe småpenger som Union Carbide må ut med.
9.Det blir småpenger i en kanskje kostbar tannlegebehandling, sier han.
10.Det dreier seg ikke om småpenger bileierne skal betale denne gang heller, det har det jo aldri gjort.
11.Det er ikke småpenger.
12.Det er ikke småpenger når nytten er så vidt beskjeden.
13.Det er ikke småpenger som går ut i billiglån til de bankansatte, skriver bladet.
14.Det er med andre ord ikke" småpenger" denne striden står om, selv om det dreier seg om en periode på 25 år.
15.Det har forøvrig bare dreid seg om småpenger, ikke en gang nok til å dekke utgiftene - foreløbig.
16.Det har med andre ord vært noen småpenger å tjene på fylkenes helsebudsjetter ved ikke å gjøre noe.
17.Det koster heller ikke småpenger å sette opp et eget firma i USA.
18.Dette blir imidlertid bare småpenger, når man til sammenligning beregner den rentegevinst bankene har ved at de 587 milliarder" er i systemet" flere dager, med rentefrihet for bankene.
19.For en enkelt som kjøper på avbetaling er det ikke småpenger som kan spares.
20.Først og fremst rettighetene for visning i USA, men heller ikke for Europarettighetene dreier det seg om småpenger.
21.Gjenanskaffelsesverdien på under en halv milliard kroner for den flytende ulykkesriggen" Alexander L. Kielland", er bare småpenger sammenlignet med erstatningssummen på 1015 milliarder for de største av de bunnfaste produksjonsplattformene.
22.I Svartskog kirke tok innbruddstyvene bare med seg en kirkebøsse med småpenger.
23.I forbifarten nevner hun millionbeløp i dollar som om det skulle være småpenger.
24.Ikke småpenger når vi vet at det omsettes for over 1 million pr. kamp brutto.
25.Lommebok, sjekkhefte, kam, nøkler, småpenger, en lommerecorder...
26.Med avkuttede ben eller mishandlede kropper trygler de om våre småpenger.
27.Men damen hadde hverken trikkekort eller småpenger.
28.Men det er allikevel småpenger i forhold til det mangemilliard prosjekt den første permanente romstasjon vil vise seg å bli.
29.Men et slikt beløp er småpenger i forhold til Iraks øvrige inntekter og utgifter, og formodentlig har det ikke vakt oppsikt hos noen revisor i Bagdad.
30.Norsk Films fortjeneste, som stiller med seks medhjelpere, blir bare småpenger i denne sammenheng.
Your last searches