Norwegian-Dutch translation of som lever i flokk

Translation of the word som lever i flokk from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

som lever i flokk in Dutch

som lever i flokk
dyradjective in kudden levend, kudde-
Similar words

 
 

More examples
1.Disse oksene bør en holde seg langt unna ; mange iakttagelser / hendelser tyder på at de har en mer aggressiv oppførsel enn artsfel ler som lever i flokk.
2.Slik er det iallfall hos marekatter som lever i flokk, og apers hjernekjemi er så lik vår egen at det neppe er galt å hevde at sjefsmolekylet er en realitet også hos menneskene.
Your last searches