Norwegian-Dutch translation of spare

Translation of the word spare from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spare in Dutch

spare
generellverb opzij leggen, bewaren, bezuinigen, spaarzaam zijn
  matverb bewaren
  pengerverb sparen, opzij leggen, opzij zetten, uitsparen, besparen, terzijde zetten, terzijde leggen
  tidverb besparen, sparen
  spare påverb sparen, zuinig omspringen met
Synonyms for spare
Derived terms of spare
Anagrams of spare
More examples
1.Det var vår positive hensikt å spare administrasjonen i Norges Bank og samtidig ivareta våre kunders interesser, da Norges Bank praktiserer noe liberale regler ved bruk av valuta i utlandet i" yrkets medfør", skriver Eurocard Norge i et brev til Norges Banks valutaavdeling.
2.Du skal ikke spare ham og ikke ynkes over ham og ikke skjule ham, men du skal slå ham ihjel ; du skal selv være den første som løfter hånden mot ham for å avlive ham, og siden skal hele folket gjøre det samme.
3.Hvorfor ikke spare litt for å vinne enda mer ?"," Unn deg litt spenning og chansen til å vinne en" Jubel"TV !"," Hvorfor ikke slå to fluer i ett smekk ?".
4.Josie" tok high schooleksamen i 1981, men måtte da ta tilfeldige jobber for å hjelpe familien og spare penger til videre utdannelse.
5.Milliarder av kroner å spare.
6.Regjeringen klarer ikke å spare," sier Moderata Samlingspartiets formann Ulf Adelsohn.
7.Skyldtes det en smell, eller valgte han å spare Skaare til den viktige kampen mot Østerrike onsdag", var spørsmålet han fikk fra de norske journalistene da sluttsignalet lød.
8.Vi tror politikerne kan spare seg forsøket på å få velgerne til å bite på en påstand om at skjerpet boligbeskatning så å si er inngangsporten til et nytt og bedre skattesystem.
9.(UPI) Kaprerne som fortsatt holder 56 gisler i et kuwaitisk fly i Teheran utsatte imorgen fristen de hadde satt for å spare passasjerenes liv.
10.50 millioner å spare årlig bare i Oslo og Akershus dersom utgiftene til rushtrafikken kan reduseres med 10 prosent.
11.Aamodts forslag er et bevis på at man med fantasi og interesse for jobben, kan spare betydelige beløp som kan brukes til andre formål, sa Fredrik BullHansen.
12.Bør ikke reiseselskapene spare oss for dette bryet og heller oppgi den virkelige prisen på en pakketur, spør Forbrukerrapporten, som i siste nummer har forelagt dette problemet for Forbrukerombudet.
13.De helt store resultatene av undersøkelsen, som det kostet 340 000 kroner å gjøre, fikk vi ikke, men vi har lært mye om hvordan man kan spare energi hvis man planlegger alternativt.
14.Det arbeiderpartiopposisjonen har sagt den vil gjøre, er å forsøke å satse på eksportnæringene og å spare inn på felter hvor det ikke går ut over israelsk sysselsetting, sier Meir Merhav.
15.Det er dårlig samfunnsøkonomi å spare inn på slike helsefremmende tiltak, hevder bydelsutvalget, og konstaterer en klassisk kollisjon mellom realøkonomiske og rent finansielle hensyn.
16.Det er mye og betyr at vi kan spare ca. en uke på veksten pr. måned, sier Roar Moe, som i begynnelsen av august tiltrådte ny stilling - et professorat i blomsterdyrking - ved Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole i København.
17.Det gled lett hele veien, og jeg prøvde å spare litt til slutten.
18.Det kan lett komme til å virke som et" kirkepolitisk maktorgan", og det mener jeg vi bør spare kristenfolket for, sa Furnes.
19.Det koster jo endel å isolere, og bøndene vil spare noen penger hvis det uisolerte fjøset fungerer like godt.
20.Det må satses enda sterkere for å bedre ungdommens mulighet til å spare til egen bolig, heter det.
21.Det opplegget ønsket jeg meg mest av alt, og da kunne jeg bare legge meg til bak ham og spare litt til de siste 150 meterne.
22.Det synes å være galskap å bygge et nytt hovedveisystem gjennom byen for 500 millioner kroner og så oppfordre bilistene til å kjøre utenom for å spare avgift, sa Kvalheim.
23.Det vil spare mange liv om væsken kan tilføres pasientene allerede før transport til sykehus er påbegynt, sier han til Aftenposten.
24.Det vil være det beste for oss begge om De straks innrømmet det uunngåelige faktum. lallfall vil De da spare meg for en hel del bryderi.
25.Du skal spare lenge før du har råd til å feriere i Norge !
26.Eksempelvis ville vi spare firefem millioner kroner årlig på vårt budsjett med flere faste pleiere, istedenfor å kjøre med overtid som idag.
27.En drastisk forkortelse av ventetiden kan spare mange menneskeliv og en masse lidelser, sier direktør Jacob Birger Natvig på Rikshospitalet.
28.En rekke steder er rutetilbudet fortsatt større enn det er behov for, og det bør derfor være mulig å rasjonalisere virksomheten mer for å spare penger, påpeker Regjeringen i sitt budsjettforslag.
29.En slik ordning vil spare pasienter som er påført skader for store påkjenninger.
30.Et bilde av hva en lokal forhandling kan bety for skattebetalerne, får man kanskje av at Sjøkartverket regner med å kunne spare hele 600 000 kroner på levering av oljeprodukter til et enkelt fartøy.
Similar words

 
 

spare as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) sparesparendesparet
Indikative
1. Present
jegsparer
dusparer
hansparer
visparer
deresparer
desparer
8. Perfect
jeghar sparet
duhar sparet
hanhar sparet
vihar sparet
derehar sparet
dehar sparet
2. Imperfect
jegsparet
dusparet
hansparet
visparet
deresparet
desparet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sparet
duhadde sparet
hanhadde sparet
vihadde sparet
derehadde sparet
dehadde sparet
4a. Future
jegvil/skal spare
duvil/skal spare
hanvil/skal spare
vivil/skal spare
derevil/skal spare
devil/skal spare
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sparet
duvil/skal ha sparet
hanvil/skal ha sparet
vivil/skal ha sparet
derevil/skal ha sparet
devil/skal ha sparet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle spare
duville/skulle spare
hanville/skulle spare
viville/skulle spare
dereville/skulle spare
deville/skulle spare
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sparet
duville/skulle ha sparet
hanville/skulle ha sparet
viville/skulle ha sparet
dereville/skulle ha sparet
deville/skulle ha sparet
Imperative
Affirmative
duspar
viLa oss spare
derespar
Negative
duikke spar! (spar ikke)
dereikke spar! (spar ikke)
Your last searches