Norwegian-Dutch translation of spre

Translation of the word spre from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spre in Dutch

spre
generellverb verjagen, verdrijven
  dyrverb uiteendrijven
  spreverb verstrooien, verspreiden
Synonyms for spre
Derived terms of spre
More examples
1.Forbli begravet, milliarder" - og mente at nå kunne statsmennene hele året rundt spre nyttårstaler til folket via kabel.
2.Hvitedauen", i form av øket narkotikamisbruk, er i ferd med å spre seg i alarmerende fart blant britisk ungdom.
3.Liv Finstad rykker ut mot at deler av fredsbevegelsen og SV forsøker å spre lammende krigsfrykt.
4.(NTB Reuter) Brannslukningsbåter kjempet hele torsdag en hard kamp for å hindre brannen ombord i den sveitsiske supertankeren" Tiburon" fra å spre seg til lastetankene som inneholder 250 000 tonn råolje.
5.Aldri har man før hatt noen mulighet til å spre for eksempel oversatt kvalitetslitteratur som i bokklubbene.
6.Blant annet vil forskriftene i sin endelige form inneholde klare krav til kledninger i rømningsveier, slik at brann ikke skal spre seg inne i rømningsveien og på den måte løpe foran folk når man forsøker å komme seg ut under en brann.
7.Dersom man ikke setter innressurser for å bedre informasjon og spre opplysning om dette, kan den stadig økende småbåtflåten bli en trussel mot det økologiske system langs flere deler av kysten.
8.Det har vært utrolig lærerikt og har gitt meg ny glød i arbeidet med å spre norsk kultur her i Amerika.
9.Dette gjøres for å spre eiendomsretten bedre i samfunnet, sa finansministeren, som dermed avviste LOformannen Tor Halvorsens trusel om i så fall å igangsette arbeidet med lønnstagerfond.
10.Disse personer forsøker å så mistenksomhetens frø mot SovjetUnionen ved å spre rykter om den sovjetiske trusel, et begrep som er oppfunnet i Washington, skriver TASS.
11.Enkelte av de mange som snakker om en ny verdensordning for informasjon, er ikke ute efter å spre informasjon, men efter å spre regjeringsgodkjent propaganda.
12.Forbundets viktigste oppgave disse ti årene har vært å spre informasjon, sier Bodil Berg.
13.Hoaas har ikke på noen som helst måte vært med på å spre noe som helst til skoler eller fagforeninger, og her settes en mann under tiltale for noe aktor overhodet ikke har ført bevis for.
14.Hvor meget tøv skal voksne mennesker få adgang til å spre, uten at noen bryter inn og setter tingene på plass, spør Tønsbergs Blad (h).
15.I lengre tid har vi forsøkt å få publikum til å spre trafikken over hele kvelden.
16.Jeg er ikke skyldig, men delaktig i å spre sannheten.
17.Kan det ikke være farlig å spre seg slik som du gjør ?
18.Kolibakterier i seg selv kan ikke spre salmonella eller andre epidemier som forårsaker maveinfeksjoner.
19.Man kan jo forstå at de fire byene prøver å tviholde på oljeindustrien selv, men det er en helt naturlig utvikling å spre virksomheten, sier Nordhus.
20.Men jeg vil jo bare spre litt glede i hverdagen.
21.Norkap vil være et tjenelig instrument for de regionale forretningsbanker med henblikk på å øke garantikapasiteten og bidra til å spre risiki.
22.Sannsynligheten er stor for at hvis man alment aksepterer å innføre beskyttelsestiltak av ulike typer for å hjelpe visse bransjer eller bedrifter, så vil dette spre seg til flere land og flere bransjer.
23.Vi er ikke interessert i å ta mange, hovedpoenget er å spre en usikkerhetsfølelse blant råkjørerne, sier førstebetjent Narve Somdal.
24.Vi har avtale med Utenriksdepartementet om en generell opplysningsvirksomhet overfor utlandet - bl. a. ved å spre en brosjyre om den nye videregående skole.
25.Vi må gå nye, utradisjonelle veier for å spre informasjon og for å rekruttere flere fosterforeldre.
26.Vi må spre kunnskap om bruk av fisk, og vi må arbeide for å fjerne myten om at fisken er så dyr.
27.Vi tror at dersom dette tilbudet blir en suksess, vil aktiviteten lett spre seg til andre fjellområder.
28.Vi vil spre kunnskap om dyrkingen og kjennskap til de forskjellige arter og arbeide for et utvidet roseassortement i gartneriene.
29.Vi vil spre tøysevers over hele verden.
30.Vikingeskipene hadde dragehoder med oppsperrede gap i forstavnen, de skulle spre skrekk og redsel hos fienden.
Similar words

 
 

spre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) spresprendespredd
Indikative
1. Present
jegsprer
dusprer
hansprer
visprer
deresprer
desprer
8. Perfect
jeghar spredd
duhar spredd
hanhar spredd
vihar spredd
derehar spredd
dehar spredd
2. Imperfect
jegspredde
duspredde
hanspredde
vispredde
derespredde
despredde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde spredd
duhadde spredd
hanhadde spredd
vihadde spredd
derehadde spredd
dehadde spredd
4a. Future
jegvil/skal spre
duvil/skal spre
hanvil/skal spre
vivil/skal spre
derevil/skal spre
devil/skal spre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha spredd
duvil/skal ha spredd
hanvil/skal ha spredd
vivil/skal ha spredd
derevil/skal ha spredd
devil/skal ha spredd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle spre
duville/skulle spre
hanville/skulle spre
viville/skulle spre
dereville/skulle spre
deville/skulle spre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha spredd
duville/skulle ha spredd
hanville/skulle ha spredd
viville/skulle ha spredd
dereville/skulle ha spredd
deville/skulle ha spredd
Imperative
Affirmative
duspr
viLa oss spre
derespr
Negative
duikke spr! (spr ikke)
dereikke spr! (spr ikke)
Your last searches