Norwegian-Dutch translation of støte

Translation of the word støte from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

støte in Dutch

støte
albueverb porren, duwen
  avskyverb er niet goed van worden [informal], er kotsmissellijk van worden [informal], er een punthoofd van krijgen [informal]
  knivverb steken, stoten
  sinneverb kwetsen, krenken
  rørelseverb duwen, stoten
  kjenslerverb beledigen, aanstoot geven, ergeren
  forulempeverb beledigen, verontwaardigen
  pulverisereverb verpletteren, fijnstampen, verpulveren
Synonyms for støte
Derived terms of støte
Similar words

 
 

More examples
1.Da det var igjen femseks kilometer, begynte franskmennene å støte hver sin gang, forteller Dag Otto.
2.I Sovjet er det fire emner som er forbudt å vise på lerretet : pornografi, scener som kan støte nasjonale følelser, de troendes liv og følelser, samt scener som kan hisse til krig.
3.Men samtidig skiller det seg fra de fleste andre mer eller mindre finurlige pedagogiske tricks man kan støte på.
4.Men selv om det er mulig å oppnå store ulykkesreduksjoner for langt lavere bevilgninger enn idag, kan slike omprioriteringer lett støte mot andre politiske målsetninger.
5.Vi må ikke gi opp og støte fra oss de frafalne.
6.Vi tror ikke at den varianten som nå ligger på bordet vil støte noen, uttalte han.
7.Å møte en edru mann i Sibir om kvelden, er som å støte på en marsboer, heter det i rapporten.
8.Alternativ Vest inne på Eidangerhalvøya vil derimot støte mot tungtveiende verneog rekreasjonsinteresser og være et særdeles uheldig valg med hensyn til disse interesser.
9.At subsidiene går ned som følge av lavere progressivitet, kan vel ikke støte noen.
10.Bare ti sekunder fra katastrofen var SASflyet som såvidt unngikk å støte sammen med et Aeroflotfly syd for Moskva søndag.
11.De håpet å støte på det vesttyske laget i løpet av turneringen.
12.Den bedriver storpolitikk, og medlemmene er alltid omhyggelig med ikke å støte noen på mansjettene.
13.Denne bok har et velskrevet kapittel om den del av de medisinske problemer man kan støte på i katastrofeherjede land.
14.Dersom tallet skal økes utover dette, vil man raskt støte på organisasjons og bygningsmessige begrensninger som det vil kreve større uttellinger å overvinne.
15.Det er en balansegang, for meget av det gode kan støte bort velgere.
16.Det er ikke ventet at ratifiseringen i Kinas folkekongress vil støte på større problemer.
17.Det kan heller ikke være særlig festlig å være kule når han skal støte.
18.Det vil ganske snart støte mot alvorlige etiske innvendinger, mener overlege Sverre Halvorsen ved Barneavdelingen på Ullevål sykehus.
19.Det ville støte an mot de politiske tradisjoner i et lite land som vårt, rent bortsett fra at det ikke ville finnes hjemmel for det i våre regelverk.
20.En forlenget aksjonsform vil imidlertid støte på juridiske problemer, som man i LOsekretariatet nu skal se nærmere på.
21.En nasjon som er seg sin historiske oppgave bevisst, kan ikke omforme eller utvanne sin arv for ikke å støte innvandrere.
22.Enhver som kommer borti lokalhistoriske skrifter og bøker eller Asker og Bærums Historielags årsskrifter, vil støte på navnet Karl Nilsen.
23.Enkelte gir uttrykk for at bankvesenet risikerer å støte fra seg de små - som man håper skal vokse seg store.
24.Et system preget av to store partiblokker med en utvisket ideologisk profil som gjorde forsøk på å appellere til så brede velgergrupper som mulig, uten å risikere å støte noen fra seg.
25.For eksempel er det ikke uvanlig å støte på servitører og taxisjåføer som egentlig er utdannede lærere eller ingeniører.
26.For ethvert prosjekt drevet til sin ytterste grense vil støte an mot prosjekter som representerer andre dimensjoner i oss.
27.For ikke å støte NordKorea er det tydelig at Kina gjør hva det kan for å avvikle Davis Cupkampen mest mulig i det skjulte.
28.For meg står han frem som en person som ønsker å tilnærme seg sin neste, ikke støte fra seg.
29.Frykten for å støte på russiske patruljer var stor, men ingen svensk sjåfør ble skadet, og bilene klarte seg bra.
30.Han ikke bare hang med mot slutten, men prøvde også å støte.
Your last searches