Norwegian-Dutch translation of støte på

Translation of the word støte på from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

støte på in Dutch

støte på
svært vanskelig problemverb stuiten op
  problemverb ontmoeten, tegenkomen
  formålverb stoten op, toevallig vinden, toevallig aantreffen, stuiten op
  personverb ontmoeten, tegenkomen, stoten op, aantreffen, tegen het lijf lopen
Synonyms for støte på
Similar words

 
 

More examples
1.Men samtidig skiller det seg fra de fleste andre mer eller mindre finurlige pedagogiske tricks man kan støte på.
2.Å møte en edru mann i Sibir om kvelden, er som å støte på en marsboer, heter det i rapporten.
3.De håpet å støte på det vesttyske laget i løpet av turneringen.
4.Denne bok har et velskrevet kapittel om den del av de medisinske problemer man kan støte på i katastrofeherjede land.
5.Dersom tallet skal økes utover dette, vil man raskt støte på organisasjons og bygningsmessige begrensninger som det vil kreve større uttellinger å overvinne.
6.Det er ikke ventet at ratifiseringen i Kinas folkekongress vil støte på større problemer.
7.En forlenget aksjonsform vil imidlertid støte på juridiske problemer, som man i LOsekretariatet nu skal se nærmere på.
8.Enhver som kommer borti lokalhistoriske skrifter og bøker eller Asker og Bærums Historielags årsskrifter, vil støte på navnet Karl Nilsen.
9.For eksempel er det ikke uvanlig å støte på servitører og taxisjåføer som egentlig er utdannede lærere eller ingeniører.
10.Frykten for å støte på russiske patruljer var stor, men ingen svensk sjåfør ble skadet, og bilene klarte seg bra.
11.Helt inne i Lagos, som har et nettverk av broer og trafikkmaskiner, kunne man tidligere støte på underbetalte politifolk ved slike sperringer - og da var det bare å betale.
12.Her kan man over bancobordene på kasinoet en sen aften støte på rederhesteeiere i milliardærklassen, med Stavros Niarchos i spissen.
13.Her og der kan man støte på en isolert sovjetisk eller sovjetstøttet utpost, omgitt av gerilja eller ingenmannsland på alle kanter.
14.Hvis du derimot snakker nynorsk kan du støte på vanskligheter.
15.Ikke desto mindre er man på flere hold besjeftiget med de problemer sommeridrettsutøverne vil støte på i Los Angeles.
16.Jeg holder dem i sjakk ved å sprøyte hver 14. dag for de er ikke akkurat vant til å støte på tang her i innlandet.
17.Men her kan han raskt støte på problemer i den nye kongress, hvor blant annet MXprogrammet henger i en tynn tråd.
18.Men man kan støte på et lite gateshow med maskert apekatt.
19.Men uansett hvordan Reaganadministrasjonen vurderer situasjonen, står det klart at en ytterligere økning av militærhjelpen vil støte på formidabel motstand i Kongressen.
20.Navn som Li Ning, Tong Fei, Li Xiaoping og Lou Yun vil vi sikkert komme til å støte på i løpet av de hektiske OLdagene.
21.Og dette igjen henger sammen med at karaktermennesker er meget sjeldne å støte på - og blir mer og mer så efterhvert som tidsidealet mer og mer blir uniformitet og konformitet, mens ånd og ærlig tanke efterhånden blir erstattet med vulgaritet og pjatt.
22.Og i vår hovedstad kan man nær sagt når og hvor som helst støte på Stortingets fremste tillitsmenn, regjeringsmedlemmer - og høyesterettsdommere, for den del.
23.Om vi skulle ta mål av oss til å opptre som meglere, ville det støte på protester begge steder, understreker han.
24.På Rodeløkken kan man støte på de underligste ting.
25.Realiteten er i all enkelhet at presidenten, om han skulle bli gjenvalgt, vil støte på nye problemer når det blir spørsmål om å fortolke situasjonen i eventuelle forhandlinger med SovjetUnionen i april.
26.Representanter for oljeselskapene kan derfor studere på land på Svalbard idag de bergarter man vil støte på under boringene i Barentshavet utover i 1980 og 90årene, ifølge Mørk.
27.Skrivebordet er så overlesset med papir, aviser, blader og bøker at man utvilsomt kan risikere å støte på en sykkel hvis man mot formodning skulle nå bunnen av bordet.
28.Tilsvarende stålplater er blitt innkjøpt, likevel kan en fortsatt støte på torpedosikkert panserstål i hovedstadens gater.
29.Turi ville for all del ikke risikere å støte på Gregory på en eller annen badestrand uten Herman og Renate, og helt til Gozo kom han vel ikke.
30.VIDERE kan man trygt forutsi at den dag norske myndigheter setter seg ned for å overveie hvilke praktiske tiltak man kan treffe, vil man raskt støte på betydelige vanskeligheter.
Your last searches