Norwegian-Dutch translation of stille diagnose

Translation of the word stille diagnose from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stille diagnose in Dutch

stille diagnose
medisinverb diagnostiseren

 
 

More examples
1.Det er ikke lett å stille diagnose.
2.Han måtte stille diagnose over telefon, og det førte til at jeg fikk feil penicillin.
3.Han ønsker bl.a. stille diagnose for" deres lidelse".
4.Tidligere var det svært ofte nødvendig å føre et tynt plastrør (kateter) inn i hjertet for å stille diagnose.
5.Økningen skyldes dels at legene er blitt flinkere til å stille diagnose, dels skyldes det en øktet omgang med kjemiske stoffer, opplyser Heimdal.
6.Å stille diagnose under slike ulykker er tydeligvis det vi kjemper mest med, opplyser OddTore Ohnstad efter at resultatene er oppsummert.
7.Ambulanselaget skal stille diagnose, og få henne ut og over i sykebilen.
8.Jeg kan derfor stille diagnose ved å se folk i øynene.
Your last searches